Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 70/2016

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Údaje z registra registrových úradov
Výzvy likvidátorov
Zníženie základného imania
Verejné súťaže
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Povinne zverejňované zmluvy