Insolvenční Rejstřík ČR

FAQ

Je obsah databázy vestnikonline.sk zhodný s oficiálnou verziou Obchodného vestníka SR?
Áno, obsah databázy vestnikonline.sk je úplne zhodný s oficiálnou verziou Obchodného vestníka, keďže dáta preberáme priamo od Ministerstva spravodlivosti SR bez toho aby sme ich akýmkoľvek spôsobom upravovali. Je však možné že zobrazujeme aj tie datá, ktoré na stránke Ministerstva spravodlivosti SR nenájdete.
Ako si mám nastaviť monitoring, resp. sledovanie Obchodného vestníka SR?
Na stránke Cenník a Objednávka si vyberiete o ktorý Balík máte záujem a po vyplnení registračného formulára a výbere spôsobu platby (prevod na účet, internet banking alebo platba kartou) budete presmerovaný na zabezpečenú stránku TrustPay, kde zrealizujete platbu za cenu služby.

Po úspešnom zrealizovaní platby dostanete overovací email, za účelom aktivácie služby vestnikonline.sk ako aj info mail, obsahom ktorého je faktúra za službu a informácie k používaniu služby vestnikonline.sk. Následne sa prihlásite do služby vestnikonline.sk a môžete zadávať subjekty, ktorých výskyt v Obchodnom vestníku si želáte monitorovať.
Monitorujete aj výskyt fyzických osôb v Obchodnom vestníku?
Áno, monitorujeme výsky aj fyzických osôb v Obchodnom vestníku na základe ich dátumu narodenia a mena a priezviska.
Garantujete, že mi pošlete notifikáciu ak sa nejaká mnou sledovaná osoba objaví v Obchodnom vestníku?
Áno, garantujeme Vám, že ak sa objaví buď IČO alebo dátum narodenia sledovaného subjektu tak Vám pošleme notifikačný email. Párovacím identifikátorom je vždy IČO sledovanej osoby alebo jej dátum narodenia, avšak snažíme sa zasielať notifikácie aj na základe zhody názvu, resp. mena a priezviska v prípade ak v podaní Obchodného vestníka nie je uvedené IČO alebo dátum narodenia sledovaného subjektu.
Je množstvo sledovaných osôb v rámci monitoringu Obchodného vestníka obmedzené?
Áno, pre Balík Základ to je 3000 subjektov a pre Balík Profi to je 12000 subjektov.
Čo mám robiť ak mám záujem monitorovať viac ako 12000 subjektov?
Ozvite sa nám a pripravíme Vám riešenie na mieru.
Čo to znamená mať možnosť vytvorenia ďalších 3, resp. 10 užívateľov?
Znamená to, že môžete ďalším 3 resp. 10 iným osobám v rámci Vašej spoločnosti vytvoriť prístupove oprávnenie a dané osoby si môžu vytvoriť vlastné databázy (okruhy) sledovaných subjektov. Slúži to na to, aby notifikačné emaily o jednej skupine sledovaných osôb boli zasielané na jednu emailovú adresu a o druhej skupine sledovaných osôb boli notifikačné emaily zasielané na inú emailovú adresu.
Ako a kedy budem informovaný o výskyte mnou sledovanej osoby v Obchodnom vestníku SR?
V prípade, že sa v Obchodnom vestníku objaví údaj o Vami sledovanej osobe, tak na Vami zadaný email, ešte v ten istý deň po 19.00 hodine, bude zaslaná notifikácia o tom, v ktorej kapitole Obchodného vestníka bol daný záznam zverejnený spolu s odkazom na preklik k danému podaniu Obchodného vestníka.
Je možné po úvodnom naplnení databázy sledovaných osôb tuto databázu v priebehu roka meniť, t.j. mazať a pridávať ďalšie záznamy?
Áno, obsah databázy je plne editovateľný a užívateľ si jej obsah môže meniť kedykoľvek po prihlásení sa do služby vestnikonline.sk.
Sú mnou zadávané údaje o sledovaných osobách v bezpečí?
Áno, vaše pripojenie k doméne vestnikonline.sk sa šifruje 128-bitovou šifrou.