Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • R099123
Značka Obchodného registra : R117154
Podané : Okresný súd Košice I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 12728/V
OBCHODNÉ MENO: ROXY s.r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Varšavská 27, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13
IČO: 36 209 058
DEŇ ZÁPISU: 03.09.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. distribučná a zásielková činnosť
2. nakladanie s výsledkami trvorivej činnosti so súhlasom autora
3. výroba audiovizuálnych diel na zmluvnom základe so súhlasom autora
4. výroba a distribúcia zvukových nahrávok so súhlasom autora
5. výroba a predaj zvukových záznamov so súhlasom autora
6. vydavateľská činnosť
7. sprostredkovanie v oblasti kultúry
8. prieskum trhu
9. predaj a požičiavanie zvukovoobrazových záznamov
10. výroba a predaj nenahratých nosičov, zvukových obrazových záznamov
11. kopírovacie práce
12. nákup a predaj nových a ojazdených motorových vozidiel
13. sprostredkovanie obchodu
14. maloobchod a veľkoobchod s kožou, koženou galantériou, drevom a výrobkami z dreva, spotrebným tovarom, kozmetikou, textilom, obuvou, potravinami, alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami, priemyselným tovarom, nerastnými surovinami, kovmi, drahými kovmi, stavebným materiálom a autami, odevami, nábytkom, plastami, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, pracími a čistiacimi prostriedkami, športovými potrebami a odevami, bicyklami, palivami, poľnohospodárskymi produktami, živými zvieratami, sklom, porcelánom, strojmi, domácimi potrebami, výpočtovou a spotrebnou elektronikou
15. ambulantný predaj
16. leasingová činnosť
17. výskum trhu a verejnej mienky
18. faktoring a forfaiting
19. agentúrna činnosť-sprostredkovanie koncertov, hudobných, tanečných predstavení, festivalov v oblasti kultúry a umenia
20. usporadúvanie diskoték a tanečných zábav
21. inzertná činnosť
22. sprostredkovanie pozemnej dopravy
23. činnosť organizačných a ekonomických poradcov
24. poradenské služby k technickému vybaveniu počítača (hardware)
25. poradenské služby a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
26. spracovanie údajov a databánk
27. reklamná a propagačná činnosť
28. poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a v oblasti predmetu podnikania
29. prenájom motorových vozidiel
30. akvizičná činnosť
31. prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
32. zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzkovanie objektov, zariadení a budov
33. upratovacie a čistiace služby
34. organizovanie školení, seminárov, kurzov, odborných konferencií, výstav a spoločenských podujatí
35. maliarske, natieračské a sklenárske práce
36. prípravné práce pre stavbu - demolačné a výkopové práce
37. skladovanie - prevádzkovanie neverejného skladu
38. činnosť colného deklaranta
39. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
40. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
41. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
42. spracovanie účtovnej evidencie
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ
Meno a priezvisko: Tomáš Krištofčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chočská 1539/25, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01, Vznik funkcie: 01.04.2016
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Tibor Balajty, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Varšavská 27, Názov obce: Košice, Výška vkladu: 6 639,000000 EUR, Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
Meno a priezvisko: Tomáš Krištofčák, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Chočská 1539/25, Názov obce: Dolný Kubín, PSČ: 026 01, Výška vkladu: 13 278,000000 EUR (peňažný vklad) , Rozsah splatenia: 13 278,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 917,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 19 917,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno: TOBI TEAM s.r.o., Sídlo: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 438/86, Názov obce: Giraltovce, PSČ: 087 01, IČO: 47 809 469
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 13.8.2001 vo forme notárskej zápisnice N 366/2001, Nz 359/2001 podľa zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení.
2. Zmena zakladateľskej listiny - úplné znenie vo forme notárskej zápisnice č. N 127/2003, Nz 32779/2003 zo dňa 30.4.2003.