Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
  • Podanie:
  • Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • S000490
Prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb:
Nadácia
Názov: Nadácia Krajina harmónie
Sídlo: Predmestská 24, 01001 Žilina
IČO: 31913130
SID:
zverejňuje podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov tieto údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb
za rok: 2013
prijate v roku: 2014
Účel použitia podielu zaplatenej dane Výška použitého podielu zaplatenej dane na tento účel (EUR) Spôsob použitia podielu zaplatenej dane
1 klubové činnosti na rozvoj zručností 1452,35 materiál, mzdové náklady, komunikačné náklady
2 ozdravno-relaxačný pobyt pri mori 5096,11 náklady na pobyt, cestu a poistenie
3 pobytové stretnutia na rozvoj samostatnosti 1968,90 príspevok na stravu účastníkom
Spolu: 8517.36