Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Údaje z registra registrových úradov
  • Podanie:
  • Údaje z Registra registrových úradov
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • J000133
Okresný úrad Bratislava
Neinvestičný fond
 
Názov: Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie n.f. skrátený názov CZUŠ sv. Cecílie n.f.
IČO: 36076821
Typ Pohybu: Zmena
Dátum vzniku: 11.11.2002
Aktuálny stav zapísaných skutočností k dátumu: 06.04.2016
Sídlo: Chlumeckého 10, 82103 Bratislava
Riaditeľ: Ing. Katarína ŠALAMÚNOVÁ, Slatinská 36, 82107 Bratislava-Ružinov
Zakladateľ: Mgr. art. Kamil TOMAN, Jankolova 4, 85104 Bratislava!Mgr. Dalma GUBAČOVÁ, Súmračná 12, 82102 Bratislava
Penažný vklad zriaďovateľov: Mgr. art. Kamil TOMAN, číslo účtu: 2663475110/1100 Tatra banka, a.s. vklad: 33,19 EUR!Mgr. Dalma GUBAČOVÁ, číslo účtu: 2663475110/1100 Tatra banka, a.s. vklad: 33,19 EUR
Nepenažný vklad zriaďovateľov:
Prioritný majetok:
Druh všeobecne prospešných služieb: Fond bude podporovať žiakov ZUŠ v rozvoji ich umeleckých schopností a to najmä: - plnenie všeobecne prospešných cieľov vo forme rozvoja a podpory vzdelávania - nákup a modernizácia nástrojového parku a učebných pomôcok - podpora podujatí organizovaných školou pre duchovný rozvoj - podpora a účasť žiakov na kultúrnych podujatiach a súťažiach - výstavba budovy školy
Dátum platnosti:
Splatený vklad: Mgr. art. Kamil TOMAN, vklad vo výške: 33,19 EUR bol splatený dňa: 05.11.2002!Mgr. Dalma GUBAČOVÁ, vklad vo výške: 33,19 EUR bol splatený dňa: 05.11.2002
Dátum zápisu: 06.04.2016
Zmeny: Zmena správcu