Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • R098918
Značka Obchodného registra : R117131
Podané : Okresný súd Bratislava I
Celé znenie :
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 555/B
OBCHODNÉ MENO: TRANSKONTAKT spol. s r.o.
SÍDLO: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Detvianska 6, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06
IČO: 17 309 182
DEŇ ZÁPISU: 06.03.1991
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI):
1. Distribúcia, predaj, prenájom, dovoz z krajím mimo Európskej únie a vývoz do krajín mimo Európskej únie zdrojov ionizujúceho žiarenia
2. sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením),
3. leasing strojov a zariadení,
4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
5. montáž a servis zdravotníckej techniky,
6. prenájom motorových vozidiel,
7. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb,
8. vypracovanie dokumetácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb,
9. uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
10. uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,
11. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m, drobných stavieb a ich zmien,
12. dovoz, vývoz, skladovanie, preprava a zásobovanie v SR registrovaných hromadne vyrábaných liekov, liečiv, pomocných látok a schválených zdravotníckych pomôcok,
13. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATELIA
Meno a priezvisko: Ing. Roman Zizič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončekova 24, Názov obce: Bratislava
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Zizič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6171/104, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Roman Zizič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Zvončekova 24, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 06, Výška vkladu: 110 669,000000 EUR, Rozsah splatenia: 110 669,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Zizič, Bydlisko: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Drotárska cesta 6171/104, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02, Výška vkladu: 221 272,000000 EUR, Rozsah splatenia: 221 272,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 941,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA: 331 941,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.02.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
Stary spis: S.r.o. 905
2. Zápisnica zo schôdze spoločníkov konanej dňa 12.11.1991, na ktorej bol odsúhlasený prevod obchodného podielu. Zápisnica zo schôdze spoločníkov zo dňa 01.06.1992. Spoločenská zmluva zo dňa 30.10.1992 prispô- sobená ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: S.r.o. 905
3. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 28.10.1997. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 31.10.1997.
Stary spis: S.r.o. 905
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.1998.
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z.
5. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.1.1999.
6. Prevod obchodného podielu schválený na VZ konanom dňa 12.5.2000. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.6.2000.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29. 5. 2002.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia z 05.08.2003.
Dodatok č. 5 zo dňa 01.09.2003 k spoločenskej zmluve.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2004 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.1.2004.
10. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.3.2004.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 24.10.2006.
12. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2007 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodné podiely spoločníkov.
13. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 05.06.2013.
14. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.03.2016