Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 70/2016
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 13.4.2016
  • Značka:
  • R099025
Značka Obchodného registra : R117140
Podané : Okresný súd Trenčín
Celé znenie :
ODDIEL: Firm
VLOŽKA ČÍSLO: 10193/R
ZAPÍSANÁ OSOBA
OBCHODNÉ MENO: Zdeněk Šaman
MIESTO PODNIKANIA: Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Horný rad 555/23, Názov obce: Brezová pod Bradlom, PSČ: 903 13
DEŇ ZÁPISU: 19.12.1994
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Firm, Vložka R , Deň zápisu 19.12.1994, bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. Deň výmazu zapísanej osoby 09.04.2016.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
PRÁVNY DÔVOD VÝMAZU ZAPÍSANEJ OSOBY Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Zapísaná osoba vymazaná z obchodného registra od: 09.04.2016
Právny dôvod výmazu:
ex offo výmaz
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Rozhodnutie Okresného úradu Myjava zo dňa 22.12.2000 o zrušení živnostenského oprávnenia č. Žo-2000/01503/00000,právoplatné dňa 22.12.2000, na vlastnú žiadosť podnikateľa.