Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 81/2016

Obchodný register
Zbierka listín
Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
Konkurzy a reštrukturalizácie
Konkurzy a vyrovnania
Výzvy likvidátorov
Valné zhromaždenia
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby