Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník 29/2021

Obchodný register
Konkurzy a reštrukturalizácie
Výzvy likvidátorov
Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov
Dražby
Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku
Dočasná ochrana
Upovedomenia exekútorov