Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074535
Súdny exekútor: JUDr. Vladimír Kliniec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: J. Hollého
Orientačné/súpisné číslo: 417/1
Názov obce: Prievidza
PSČ: 97101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905260702
Orientačné/súpisné číslo: vkliniec@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Lenka Karlíková
IČO/Dátum narodenia: 19.01.1972
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Udiča
Orientačné/súpisné číslo: 107
Názov obce: Udiča
PSČ: 01801
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: Ex 196/18
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Povinný si nepreberá poštové zásielky na adrese trvalého pobytu ani na iných zistených adresách.