Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • L002222
Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Meno: Mikuláš Trstenský
Datum narodenia: 7.1.1958
Bydlisko: Brusnicová 2294/29, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že:
iné
Obchodné meno: UDC Spirit, a.s. v likvidácii
Sídlo: Ľudové námestie 1, 831 03 Bratislava
IČO: 47 256 311
Zapísaný v Obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sa
Vložka č.: 6075/B
na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
zo dňa : 02. 11. 2023
vstúpila do likvidácie: 10. 11. 2023
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno: JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc.
Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava