Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • R126303
OBCHODNÉ MENO: ELING s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1916/R
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trenčianska ul. 863/66, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 
IČO: 31 560 008
DEŇ ZÁPISU: 19.03.1992
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
2. - výroba elektrických strojov a prístrojov
3. - výroba a montáž zariadení spotrebnej elektroniky
4. - projektovanie elektrických zariadení
5. - poskytovanie software
6. - prenájom strojov a prístrojov
7. - sprostredkovanie obchodu
8. - zásielkový predaj
9. - veľkoobchod so zmiešaným tovarom
10. - maloobchod so zmiešaným tovarom
11. - výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov
12. výroba a montáž solárnych systémov na ohrev vody
13. vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. Michal Rafaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puškinova 796/10, Názov obce: Nová Dubnica, Dátum narodenia: 03.07.1953, Deň vzniku funkcie: 19.03.1992
Meno a priezvisko: Ing. Martina Gyurkovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): A. Sládkoviča 644/73, Názov obce: Nová Dubnica, PSČ: 018 51 , Dátum narodenia: 30.05.1978, Deň vzniku funkcie: 07.11.2023
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Michal Rafaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Puškinova 796/10, Názov obce: Nová Dubnica, Dátum narodenia: 03.07.1953
Výška vkladu: 20 714,000000 EUR, Rozsah splatenia: 20 714,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 714,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  20 714,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3l.8.l993 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1370
2. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 30.11.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1370
3. Na mimoriadnom zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.4.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1370
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.10.1995 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1370
5. Zapisuje sa Dodatok č. 5 schválený valným zhromaždením 20.12.1996. Stary spis: S.r.o. 1370
6. Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 315/98, NZ 288/98 zo dňa 20.07.1998.
7. Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia prijal dňa 27.12.2002 Dodatok č.7 k spoločenskej zmluve, ktorým sa zosúlaďuje znenie spoločenskej zmluvy so zákonom č. 500/2001 Z.z.
8. Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia prijal dňa 22.12.2003 Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve, ktorým zmenil obchodné meno a sídlo spoločnosti.