Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • L002223
Oznámenie o vstupe do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok
Likvidátor/Likvidátori
Meno: Vladimír Filičko
Datum narodenia: 9.8.1987
Bydlisko: Palárikova 1, 04001 Košice
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že:
obchodná spoločnosť
Obchodné meno: V Consulting, s. r. o. v likvidácii
Sídlo: Kukučínova 22, 04001 Košice - mestská časť Juh
IČO: 54 202 540
Zapísaný v Obchodnom registri: Mestský súd Košice
Oddiel: Sro
Vložka č.: 52848/V
na základe rozhodnutia: valného zhromaždenia
zo dňa : 11. 10. 2023
vstúpila do likvidácie: 15. 11. 2023
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno: JUDr. Vladimír Filičko, PhD.
Sídlo: Kováčska 28, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto