Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074585
Súdny exekútor: JUDr. Lucia Ďuricová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Námestie Slobody
Orientačné/súpisné číslo: 59
Názov obce: Čadca
PSČ: 02201
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0902555602
Orientačné/súpisné číslo: lucia.duricova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Roblos Consultancy s. r. o.
IČO/Dátum narodenia: 45544182
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Stará tehelňa-areál
Orientačné/súpisné číslo: 0
Názov obce: Sučany
PSČ: 03852
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 349EX 222/2021
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie