Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • X074540
Súdny exekútor: JUDr. Vladimír Kliniec
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: J. Hollého
Orientačné/súpisné číslo: 417/1
Názov obce: Prievidza
PSČ: 97101
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0905260702
Orientačné/súpisné číslo: vkliniec@exekutor.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Dominika Vranáková
IČO/Dátum narodenia: 26.07.1994
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Moravská
Orientačné/súpisné číslo: 1877/38
Názov obce: Púchov
PSČ: 02001
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: Ex 707/21
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Povinný si nepreberá poštové zásielky na adrese trvalého pobytu ani na iných zistených adresách.