Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • R126194
OBCHODNÉ MENO: PREFIS a. s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 1236/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Vajnorská 100/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 04 
IČO: 35 704 977
DEŇ ZÁPISU: 12.12.1996
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. činnosť oganizačných a ekonomických poradcov,
2. organizovanie seminárov a školení,
3. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb,
4. poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom,
5. poradenská činnosť v oblasti softvéru a výpočtovej techniky,
6. činnosť účtovných poradcov,
7. vedenie účtovníctva,
8. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/,
9. prenájom strojov a zariadení,
10. sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností,
11. forfaiting a factoring, okrem súdneho vymáhania nezaplatených pohľadávok,
12. Počítačové služby
13. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
14. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
15. Výskum v oblasti informačných systémov
16. Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
17. Poradenstvo v oblasti hardware a software vrátane systémovej údržby software
18. Zabezpečovanie prevádzky informačného systému
19. Leasing a prenájom hotových programov /software/ na základe zmluvy s autorom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Funkcia: predseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Ing. Viera Bieliková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Leitne 4453/10, Názov obce: Pezinok, PSČ: 902 01 , Dátum narodenia: 08.04.1965
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Dionýz Vadkerti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Jilemnického 11, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Dátum narodenia: 11.04.1976, Deň vzniku funkcie: 21.01.2005
Funkcia: podpredseda predstavenstva, Meno a priezvisko: Mgr. Anna Glasová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 16.07.1969, Deň vzniku funkcie: 18.06.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva aspoň s jedným členom predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti alebo odtlačku pečiatky spoločnosti, funkcii, menu a priezvisku pripoja svoj podpis.
DOZORNÁ RADA
Meno a priezvisko: Juraj Vadkerti, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): P. Jilemnického 1756/11, Názov obce: Dvory nad Žitavou, PSČ: 941 31 , Štát: Slovenskká republika , Dátum narodenia: 12.03.1983, Deň vzniku funkcie: 01.01.2011
Meno a priezvisko: Jozef Bielik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 7938/14, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 09 , Dátum narodenia: 12.12.1989, Deň vzniku funkcie: 11.03.2016
Meno a priezvisko: Martina Ptáčková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Luční 914, Názov obce: Valašské Klobouky, PSČ: 76601 , Štát: Česká republika , Dátum narodenia: 23.02.1982, Deň vzniku funkcie: 11.03.2016
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   382 464,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   382 464,000000 EUR
AKCIE
Počet: 1152 , Druh: kmeňové , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcionár je oprávnený previesť svoje akcie len so súhlasom valného zhromaždenia spoločnosti za podmienok uvedených v stanovách.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno/názov: Involute, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Metodova 7, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 08 , IČO 35 892 846
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.12.1996 v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika. Stary spis: Sa 1824
2. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.04.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 98/97, Nz 105/97 na- písanej dňa 15.04.1997 notárom JUDr. Čížovou v Bratislave, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.12.1996. Stary spis: Sa 1824
3. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 13.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 321/99 spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Čížovou.
4. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 28.9.2000 ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 183/00 napísanej dňa 28.9.2000 notárom JUDr. Čížovou bola schválená zmena stanov.
5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 19.6.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice Nz 177/01.
6. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia N 260/05, Nz 51868/05, NCRIs 51201/05 napísaná dňa 2.11.2005 notárom JUDr. Magdálenou Čížovou. Ing. Jozef Bielik, člen predstavenstva od 12.12.1996 do 2.11.2005.
7. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.12.2010.
8. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.05.2015. Obchodná spoločnosť PreFIS a. s. preberá na základe zmluvy o zlúčení spísanej dňa 29.05.2015 vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2015, Nz 18683/2015, NCRls 19095/2015 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a záväzky zrušovanej spoločnosti Involute, s. r. o.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 138/2017, Nz 10889/2017, NCRls 11120/2017 zo dňa 30.03.2017.