Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2023
  • Kapitola:
  • Výzvy likvidátorov
  • Podanie:
  • Oznámenie a výzva likvidátora/likvidátorov
  • Deň vydania:
  • 20.11.2023
  • Značka:
  • L002227
Oznámenie o skončení likvidácie
Likvidátor/Likvidátori
Meno: Vladimír Hruška
Datum narodenia: 1.1.1970
Bydlisko: Kozia 22, 81103 Bratislava
podľa § 75c Obchodného zákonníka oznamuje/oznamujú, že:
obchodná spoločnosť
Obchodné meno: ELEKTECH REAL s. r. o. v likvidácii
Sídlo: Strmý vŕšok 8046/46, 81103 Bratislava
IČO: 51818540
Zapísaný v Obchodnom registri: Mestský súd Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka č.: 129507/B
na základe rozhodnutia:
zo dňa : 01. 01. 1970
vstúpila do likvidácie: 01. 01. 1970
a vyzýva/-jú veriteľov a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, aby si prihlásili svoje pohľadávky a iné práva na adrese:
Meno:
Sídlo: ,