Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • R125368
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: SIGITRA, s. r. o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 77840/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pluhová 2, Názov obce: Bratislava, PSČ: 831 03 
IČO: 46 442 839
DEŇ ZÁPISU: 16.12.2011
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sro
Vložka: 77840 / B
Deň zápisu: 16.12.2011,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 11.11.2023
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 22.09.2023
Právny dôvod zrušenia: zastavením exekúcie podľa ust. § 61n ods. 6 Exekučného poriadku