Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X073951
Súdny exekútor: JUDr. Jaromír Pavlík
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Nám. A. Hlinku
Orientačné/súpisné číslo: 54
Názov obce: Ružomberok
PSČ: 034 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 044/4327976, 0907 030170
Orientačné/súpisné číslo: jaromir.pavlik@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: ZLATNÍCTVO Dagmar, s. r. o.
IČO/Dátum narodenia: 36707007
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: M. R. Štefánika
Orientačné/súpisné číslo: 34
Názov obce: Martin
PSČ: 036 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 120EX 505/20
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie
V exekučnom konaní 120EX 505/20 , oprávnený: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 36284831 povinný: ZLATNÍCTVO Dagmar, s. r. o., M. R. Štefánika 34, Martin, IČO: 36707007 , exekučný titul č. 1790110784 zo dňa 29.11.2017 vydaného Union zdravotná poisťovňa, a.s. sa z dôvodu, že pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.