Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Povinne zverejňované zmluvy
  • Podanie:
  • Zmluva (Obchodný vestník)
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • ZML000373
Názov zmluvy: Vstupné čistiace rohože
Predmet zmluvy: Vstupné čistiace rohože
Evidenčné číslo:
Koncový odberateľ: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
Hodnota plnenia: 47
Mena Hodnoty plnenia: EUR
Hodnota plnenia DPH: bez DPH
Stav:
Zmluva: (Rámcová) Zmluva
Typ:
Právny režim:
Garant:
Dodávateľ:
DODÁVATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Lindström, s.r.o.
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Orešianska ulica 3
Mesto: Trnava
IČO : 35742364
Štát: Slovenská republika
Právna norma: spoločnosť s ručením obmedzeným
DRC : 2020219883
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Daniela
Priezvisko : Barc
Funkcia : Obchodny zastupca
Odberateľ:
ODBERATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad - Matejovce
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Hlavná 1400/1
Mesto: Poprad
IČO : 00893102
Štát: Slovenska Republika
Právna norma: rozpočtová alebo príspevková organizácie obce (mesta) alebo VÚC
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Jan
Priezvisko : Furcon
Funkcia : riaditel
Dátum uzavretia zmluvy : 13. 11. 2023
Deň súhlasu : 13. 11. 2023
Doplňujúca informácia :
Výpovedná Doba :
Spôsob obstarávania :
Doplnky navýšenie :
Obchodné tajomstvo : Nie
Zaväzné znenie :