Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Podanie:
  • Oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • R125615
Spisová značka: B1-47CbR/102/2022
Druh: Oznam
Hlavička:
Rozhodnutie:
Odôvodnenie:
Poučenie:
Oznámenie
Oznámenie o zrušení spoločnosti Mestský súd Bratislava III podľa § 309e Civilného mimosporového poriadku oznamuje, že uznesením Mestský súd Bratislava III č. k. B1-47CbR/102/2022-5 zo dňa 29.9.2023 zrušil obchodnú spoločnosť MozengrundSK s.r.o., Tichá 5150/36, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 52 827 810. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2023.
Autor
Mestský súd Bratislava III dňa 29.9.2023
Mgr. Ing. Daniela Bednáriková,
Dlžník
Názov :
IČO :
Adresa : ,
Subjekt konania
Názov : MozengrundSK s.r.o.
IČO : 52827810
Adresa : Tichá 5150/36, Bratislava-Staré Mesto 81102 Slovenská republika
Navrhovateľ/Navrhovatelia
Názov : MozengrundSK s.r.o.
IČO : 52827810
Adresa : Tichá 5150/36, Bratislava-Staré Mesto 81102 Slovenská republika