Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Povinne zverejňované zmluvy
  • Podanie:
  • Zmluva (Obchodný vestník)
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • ZML000371
Názov zmluvy: Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet zmluvy: Nájom hrobového miesta č. 1586
Evidenčné číslo:
Koncový odberateľ: Malík Adrián
Hodnota plnenia: 13
Mena Hodnoty plnenia: EUR
Hodnota plnenia DPH: bez DPH
Stav:
Zmluva: (Rámcová) Zmluva
Typ:
Právny režim:
Garant:
Dodávateľ:
DODÁVATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Technické služby mesta Brezová pod Bradlom
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Staničná 265/34
Mesto: Brezová pod Bradlom
IČO : 00514080
Štát: Slovenská republika
Právna norma: rozpočtová alebo príspevková organizácie obce (mesta) alebo VÚC
DRC : 2021039933
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Bohuslav
Priezvisko : Kotuláč
Funkcia : referent TS
Odberateľ:
ODBERATEĽ/POVINNÁ OSOBA Obchodné meno / Názov: Malík Adrián
SÍDLO PRÁVNICKEJ OSOBY / MIESTO PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY Ulica a číslo: Ľudovíta Štúra 101
Mesto: Jablonica
IČO : 00000000
Štát: Slovenská republika
Právna norma: iné
DRC :
Číslo účtu :
Doplňujúca informácia :
Osobné meno : Adrián
Priezvisko : Malík
Funkcia : nájomca
Dátum uzavretia zmluvy : 13. 11. 2023
Deň súhlasu :
Doplňujúca informácia :
Výpovedná Doba :
Spôsob obstarávania :
Doplnky navýšenie :
Obchodné tajomstvo : Nie
Zaväzné znenie :
Toto podanie obsahuje prílohy na stiahnutie: ZML000371-OV_ZMLUVA-v-1-5734e48b-e8d2-4e7d-829c-b434cf25a5f6@zmluva_.pdf