Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074124
Súdny exekútor: Mgr. Boris Halás
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Popradská
Orientačné/súpisné číslo: 70
Názov obce: Bratislava
PSČ: 82202
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0948136143
Orientačné/súpisné číslo: boris.halas@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: ALKING s. r. o.
IČO/Dátum narodenia: 45567671
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Vinohrádok
Orientačné/súpisné číslo: 1614
Názov obce: Malacky
PSČ: 90101
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 397 EX 6419/22
Druh podania: Upovedomenie_o_zastaveni_exekucie