Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • R125441
OBCHODNÉ MENO: SATES, a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 279/R
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Slovenských partizánov 1423/1, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 
IČO: 31 628 541
DEŇ ZÁPISU: 09.05.1995
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - vykonávanie dopravných stavieb
2. - výroba, predaj a montáž dopravných značiek
3. - dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch
4. - poradenská činnosť v doprave a v dopravnom značení
5. - obkladačské práce
6. - dlaždičské práce
7. - zámočníctvo
8. - kovoobrábanie
9. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
10. - sprostredkovanie obchodu
11. - maloobchod v rozsahu voľných živností
12. realizácia a úpravy plôch verejnej zelene
13. vnútroštátna nákladná cestná motorová doprava
14. opravy cestných motorových vozidiel
15. opravy karosérií
16. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
17. zimná a letná údržba ciest, pozemných komunikácií a verejných priestranstiev
18. výkon činnosti stavbyvedúceho
19. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
20. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
Meno a priezvisko: Ing. Matej Bačík, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 1095/15, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 18.09.1986, Deň vzniku funkcie: 27.05.2019
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ivan Štoder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): SNP 1449/54, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.07.1973, Deň vzniku funkcie: 15.09.2020
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: JUDr. Ľudovít Švirec, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Šoltésovej 2728/280, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 16.05.1948, Deň vzniku funkcie: 15.09.2020
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis dvaja členovia predstavenstva. Právo podpisovať za spoločnosť môže predstavenstvo preniesť na vedúcich úradníkov firmy písomnou plnou mocou.
DOZORNÁ RADA
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Ing. Ivan Štoder, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hliny 1359/182, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 21.07.1947, Deň vzniku funkcie: 15.09.2020
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Čižmár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sverepec 109, Názov obce: Považská Bystrica, PSČ: 017 01 , Dátum narodenia: 04.08.1975, Deň vzniku funkcie: 15.09.2020
Meno a priezvisko: Bc. Vladimír Buday, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Jasenica 491, Názov obce: Jasenica, PSČ: 018 17 , Dátum narodenia: 28.02.1979, Deň vzniku funkcie: 04.04.2023
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  99 600,000000 EUR
AKCIE
Počet: 300 , Forma: akcie na meno , Podoba: zaknihované , Menovitá hodnota:   332,000000 EUR 
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 21.4.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č. 513/ 91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175 / a prijatím stanov. Stary spis: Sa 849
2. Zapisuje sa Dodatok č. 1 k stanovám schválený valným zhromaždením 20.5.1996. Stary spis: Sa 849
3. Na valnom zhromaždení konanom dňa 02.12.1996 prijalo dodatok č.2 k stanovám.
4. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 176/97, NZ 155/97 zo dňa 14.08.1997) rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 3.
5. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 308/99, Nz 261/99 zo dňa 10.12.1999) schválilo doplnenie stanov - Dodatok č. 4.
6. Valné zhromaždenie dňa 25.4.2000 rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu a dozornej rady spoločnosti (notárska zápisnica N 117/2000, NZ 124/2000 zo dňa 25.4.2000).
7. Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 185/2000, NZ 148/2000 zo dňa 7.8.2000) schválilo zmenu stanov, dodatok č.5.
8. Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 88/02, NZ 88/02 zo dňa 26.04.2002) prejednalo odstúpenie z funkcie člena dozornej rady, zvolilo člena dozornej rady a schválilo zmenu stanov - dodatok č.6.
9. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 24.10.2002 schválilo zmenu stanov a.s. Dodatkom č. 7 k stanovám a.s. (rozšírenie predmetu činnosti) - notárska zápisnica N 228/2002, Nz 214/2002 zo dňa 24.10.2002.
10. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.1.2003 (notárska zápisnica Nz 2764/2003 zo dňa 16.01.2003) schválilo zmenu stanov - dodatok č.8 k stanovám a.s.