Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 218/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 15.11.2023
  • Značka:
  • X074015
Súdny exekútor: JUDr. Ing. Karol Mihal
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Moyzesova
Orientačné/súpisné číslo: 34/1034
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0556229885
Orientačné/súpisné číslo: karol.mihal@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Jaroslav Gomboš
IČO/Dátum narodenia: 17.10.1991
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Orgovánová ulica
Orientačné/súpisné číslo: 1/200
Názov obce: Kazimír
PSČ: 07613
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 114EX 591/23
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie