Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • R040107
OBCHODNÉ MENO: NOVAPHARM, s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 79634/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava 5, PSČ: 851 01 
IČO: 35 768 568
DEŇ ZÁPISU: 28.06.1999
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod),
2. kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
3. sprostredkovateľská činnosť,
4. sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností,
5. reklamná a propagačná činnosť,
6. prekladateľské a tlmočnícke služby,
7. zubná technika,
8. prevádzkovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti- poliklinika: a) v ambulanciách: - všeobecného lekára - stomatologická - stomatochirurgická - gynekologická - interná - gastroenterologická - reumatologická - kardiologická - diabetologická - endokrinologická - neurologická - pneumologická - klinickej psychológie - psychiatrická - chirurgická - ortopedická - urologická - otorinolaryngologická - oftalmologická - dermatovenerologická - lekárskej genetiky, - nefrologická, - klinickej imunológie a alergológie, - anesteziológie a intenzívnej medicíny, - fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, b) v zariadeniach samostatných liečebných a vyšetrovacích zložiek v odbore: - mikrobiológia a biochémia - fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia - radiológia - lekárska genetika,
9. prevádzkovanie zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti- všeobecnej nemocnice v špecializovaných odboroch: - chirurgia - anesteziológia a resuscitácia - interné - neurológia,
10. vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby,
11. činnosť ekonomických a účtovných poradcov,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. Tomáš Valaška, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Malá Pažiť 1124/35, Názov obce: Veľký Kýr, PSČ: 941 07 , Dátum narodenia: 12.12.1984, Deň vzniku funkcie: 21.01.2020
Meno a priezvisko: Ing. Slavomír Mičiak, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Starhradská 2, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 05 , Dátum narodenia: 03.09.1978, Deň vzniku funkcie: 01.03.2021
Meno a priezvisko: MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 34, Názov obce: Prešov, PSČ: 080 01 , Dátum narodenia: 28.01.1973, Deň vzniku funkcie: 01.04.2021
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti konajú konatelia, dvaja spoločne.
SPOLOČNÍCI
Obchodné meno/názov: ProCare, a.s,, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 23-25, Názov obce: Bratislava - mestská časť Petržalka, PSČ: 851 01 , IČO 35 890 568
Výška vkladu: 33 196,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 33 196,000000 EUR
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka: Číslo záložnej zmluvy: Záložná zmluva 16. 11. 2022, Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 16.11.2022
Záložný veriteľ: 
Obchodné meno/názov: Komerční banka, a.s., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Na Příkopě 33 čp. 969, Názov obce: Praha 1, PSČ: 11407 , Štát: Česká republika , Iné identifikačné číslo: 45317054
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 196,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  33 196,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno/názov: ProCare medicínske centrum, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 35 864 044
Obchodné meno/názov: PaLS s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Einsteinova 25, Názov obce: Bratislava, PSČ: 851 01 , IČO 36 682 951
Obchodné meno/názov: MEDIFERA, spol. s r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 12, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , IČO 31 332 668
Obchodné meno/názov: MEDILAB s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 35 816 627
Obchodné meno/názov: MEDICHEM, s.r.o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Štúrova 11, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , IČO 36 684 635
PREDAJ
Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 11.10.2012 bola predaná časť podniku "oddelenie klinickej biochémie Železničnej nemocnice a polikliniky Bratislava" kupujúcemu - spoločnosti Alpha medical a. s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 01.11.2012.
Predaj časti podniku Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 11.10.2012 bola predaná časť podniku "oddelenie klinickej biochémie Železničnej polikliniky Zvolen" kupujúcemu - spoločnosti Alpha medical a. s., so sídlom Červenej armády 25, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj časti podniku nadobudol účinky dňa 01.11.2012.
Predaj časti podniku Zmluvou o predaji častí podniku uzavretou dňa 08.04.2019 boli predané časti podniku predstavujúce samostatné organizačné zložky podniku NOVAPHARM, prevádzkované na ul. Šancová 110, 832 99 Bratislava, v rámci vnútroorganizačného členenia NOVAPHARM začlenené a tvoriace spolu Oddelenie klinickej genetiky vykonávajúce činnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a to: (i) ambulantné zariadenie - špecializovaná ambulancia - ambulancia lekárskej genetiky v špecializačnom odbore lekárska genetika a (ii) laboratórne a gynekologické zariadenia - zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore lekárska genetika a na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo kupujúcemu Alpha medical, s. r. o., so sídlom Záborského 2, 036 01 Martin, IČO: 31 647 758. Predaj častí podniku nadobudol účinky dňa 01.06.2019.
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.6.1999 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení Zák. č. 11/1998 Z.z.
2. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002. Úplné nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.2.2003 v súlade so Zák. č. 500/2001 Zb.
3. Zápisnica valného zhromaždenia - 27.8.2004.
4. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.09.2005.
5. Zvýšenie základného imania na 1.000.000,-Sk na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňa 20.11.2005.
6. Zápisnice z valných zhromaždení konaných dňa 16.2.2006.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.6.2006.
8. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.08.2006 - udelenie súhlasu so zriadením záložného práva na obchodný podiel spoločníka Svet zdravia, a.s.
9. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.10.2006 - rozšírenie predmetu činnosti, schválenie zmeny spoločenskej zmluvy.
10. Rozhodnutie jediného spoločníka za dňa 28.09.2006.
11. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 14.03.2007 - zmena v predmete podnikania (činnosti). Zivnostenský list zo dňa 27.03.2007.
12. Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.04.2008
13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 24.02.2010.
14. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.05.2010.
15. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.02.2012.
16. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.10.2012.
17. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.10.2013.
18. Rozhodnutie mimoriadne valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2013 o zlúčení so spoločnosťou ProCare medicínske centrum, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 864 044, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 29458/B, ktorá bola zrušené bez likvidácie. Obchodná spoločnosť NOVAPHARM, s.r.o., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 79634/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 314/2013, Nz 49222/2013, NCRls 50050/2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti -ProCare medicínske centrum, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
19. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.02.2014.
20. Zmluva o zlúčení N 202/2014, Nz 28775/2014, NCRIs 29330/2014 zo dňa 04.08. 2014.
21. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2016.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.10.2016.
23. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.09.2017.
24. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 1419/2017, NZ 39914/2017, NCRls 40723/2017 zo dňa 30.10.2017.
25. Zmluva o zlúčení.