Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • R040191
OBCHODNÉ MENO: AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1041/T
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Nitrianska 1, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 00 
IČO: 31 443 036
DEŇ ZÁPISU: 17.09.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. maloobchod s novými a ojazdenými motorovými vozidlami, motocyklami vrátane príslušenstva a náhradných dielov,
2. požičovňa motorových vozidiel,
3. údržba, opravy a úpravy motorových vozidiel,
4. činnosť účtovného poradcu
5. vedenie účtovníctva
6. poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb - predaj, montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
7. nepravidelná neverejná osobná cestná dorpava
8. prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
9. prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce)
10. prenájom motorových vozidiel
11. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
12. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
13. sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
14. nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
15. osobná cestná doprava vykonávaná cestnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
16. predaj, montáž, údržba a oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
17. ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
18. reklamné a marketingové služby
19. údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
20. sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
21. faktoring a forfaiting
22. diagnostika cestných motorových vozidiel
23. opravy karosérií
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ
Meno a priezvisko: Ing. Jana Klepancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ustianska 1391/39, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 29.06.1963, Deň vzniku funkcie: 15.03.2019
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jana Klepancová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ulica Ustianska 1391/39, Názov obce: Trnava, PSČ: 917 01 , Dátum narodenia: 29.06.1963
Výška vkladu:  730 268,000000 EUR, Rozsah splatenia:  730 268,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   730 268,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:   730 268,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou zo dňa 24.2.1993 v súlade s ust. § 56 a nasl. a §§ 105 - 153 Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 3091
2. Zmluva o rozdelení a prevode obchodného podielu uzavretá dňa 14.12.1994. Spoločenská zmluva zo dňa 14.12.1994 uzatvorená medzi spoločníkmi. Stary spis: S.r.o. 3091
3. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 29.05.1997.
4. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 28.11.2000.
5. Spoločenská zmluva bola zmenená dňa 06.02.2001.
6. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 21.06.2002.
7. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 26.06.2003.
8. Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.2003.
9. Spoločnosť Wallis Motor s.r.o., IČO: 34 150 021, so sídlom: 917 00 Trnava, Nitrianska 7217/1/A, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 2398, bola zrušená zlúčením so spoločnosťou: AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., IČO: 31 443 036, so sídlom: 917 00 Trnava, Nitrianska 1, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddieli: Sro, vložka č. 1041. Dňom 01.04.2004 sa z obchodného registra Okresného súdu Trnava vymazuje celý zápis subjektu: Wallis Motor s.r.o. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti Wallis Motor s.r.o., prechádzajú na jej právneho nástupcu: AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o., IČO: 31 443 036, so sídlom: Trnava, Nitrianska 1.