Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • R040520
OBCHODNÉ MENO: BRONTEUS, spoločnosť s ručením obmedzeným, Stakčín
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1145/P
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 562/75, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 
IČO: 31 673 945
DEŇ ZÁPISU: 21.06.1993
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - obchodná činnosť - nákup a predaj - poľnohospodárske výrobky, mäso, ovocie a zelenina, obiloviny, osivá a krmivá, živé zvieratá, textilné suroviny, textil, odevy, obuv, kožený tovar, potravinársky tovar, tabakové výrobky, papierenský tovar, drogistický tovar, kozmetika, farby-laky, kvety, surové kožky a kože, surový tabak, rudy, kovy, technické chemikálie, stavebný materiál, stroje a zariadenia, lode a lietadlá, nábytok, železiarsky tovar, zariadenia a pred- mety pre domácnosť, pohonné hmoty a mazadlá, pevné, tekuté a plynné palivá, elektrické stroje a prístroje, elektrotechnické výrobky, stavebné stroje, stroje pre textilný priemysel, kancelárske stroje a zariadenia, poľnohospodárske stroje vrátane príslušenstva a náradia, traktory, motorové vozidlá
2. - výroba, nákup a predaj výrobkov z dreva a kovu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ján Slivka, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 562/75, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 08.02.1947, Deň vzniku funkcie: 21.06.1993
Meno a priezvisko: Michal Dvoran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 706, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 28.05.1961, Deň vzniku funkcie: 04.02.1999
Meno a priezvisko: Vladimír Makaj, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 75/562, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 23.07.1971, Deň vzniku funkcie: 25.01.2017
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Michal Dvoran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Partizánska 706, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 28.05.1961
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
Meno a priezvisko: Mária Slivková, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhá 562/75, Názov obce: Stakčín, PSČ: 067 61 , Dátum narodenia: 16.11.1949
Výška vkladu: 3 320,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 3 320,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 2.6.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3210
2. Zmeny v zápise vykonané v súlade s dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 27.7.1994 č. 402/94 a 389/94.
3. Zmena spoločenskej zmluvy formou notárskej zápisnice N 90/99, Nz 90/99 zo dňa 4.2.1999 a N 47/00, Nz 47/00 zo dňa 17.1.2000.