Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 46/2023
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 7.3.2023
  • Značka:
  • X016478
Súdny exekútor: JUDr. Stanislav Moskvič
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Floriánova
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Prešov
PSČ: 080 01
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0517582170
Orientačné/súpisné číslo: judr.stanislav.moskvic@gmail.com
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Zdenko Pompa
IČO/Dátum narodenia: 10.09.1978
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Podolínska
Orientačné/súpisné číslo: 390/65
Názov obce: Toporec
PSČ: 05995
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 119Ex 1050/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie