Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • R286537
OBCHODNÉ MENO: Paksi&Paksi s. r. o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 52771/T
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 
IČO: 55 022 294
DEŇ ZÁPISU: 12.11.2022
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
2. Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
3. Poskytovanie služieb osobného charakteru
4. Sťahovacie služby
5. Kuriérske služby
6. Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
7. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
8. Prenájom hnuteľných vecí
9. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
10. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
11. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
12. Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
13. Administratívne služby
14. Čistiace a upratovacie služby
15. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
16. Informačná činnosť
17. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
18. Prípravné práce k realizácii stavby
19. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
20. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
21. Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
22. Chov vybraných druhov zvierat
23. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
24. Poskytovanie služieb v rybárstve
25. Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
26. Výroba kŕmnych zmesí
27. Výroba potravinárskych výrobkov
28. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
29. Finančný lízing
30. Faktoring a forfaiting
31. Verejné obstarávanie
32. Služby súvisiace so skrášľovaním tela
33. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
34. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
35. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
36. Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
37. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
38. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
39. Fotografické služby
40. Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
41. Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
42. Poskytovanie sociálnych služieb
43. Manikúra
44. Masérske služby
45. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
46. Dizajnérske činnosti
47. Výroba sviečok a tieniacej techniky
48. Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
49. Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
50. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
51. Vedenie účtovníctva
52. Služby požičovní
53. Textilná výroba
54. Výroba nápojov
55. Odevná výroba
56. Spracovanie kože
57. Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
58. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
59. Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
60. Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
61. Výroba koksu a rafinovaných produktov
62. Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
63. Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
64. Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
65. Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
66. Keramická výroba
67. Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
68. Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
69. Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
70. Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
71. Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
72. Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
73. Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
74. Výroba bižutérie a suvenírov
75. Výroba hudobných nástrojov
76. Výroba hračiek a hier
77. Výroba metiel, kief a maliarskeho náradia
78. Prevádzka malých plavidiel
79. Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
80. Prevádzkovanie úschovní
81. Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
82. Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
83. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
84. Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
85. Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
86. Zadávanie klinického skúšania liečiv
87. Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
88. Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
89. Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
90. Prevádzkovanie jaslí
91. Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
92. Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
93. Galvanizácia kovov
94. Smaltovanie
95. Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
96. Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
97. Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
98. Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
99. Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
100. Prevádzkovanie výdajne stravy
101. Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
102. Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
103. Záložne
104. Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
105. Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
106. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
107. Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
108. Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
109. Pravidelná kontrola detského ihriska
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Peter Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 19.12.1979, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022
Meno a priezvisko: Gyöngyike Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 17.06.1981, Deň vzniku funkcie: 12.11.2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Peter Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 19.12.1979
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: Gyöngyike Paksi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Továrenská 518/66, Názov obce: Gabčíkovo, PSČ: 930 05 , Dátum narodenia: 17.06.1981
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR