Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
 • Vestník č:
 • 220/2022
 • Kapitola:
 • Dražby
 • Podanie:
 • Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
 • Deň vydania:
 • 16.11.2022
 • Značka:
 • X088812
U9, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 139/2022
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko U9, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Administratívno-technologické centrum Facility System Hub, Bratislavská 614, 911 05 Trenčín, miestnosť : "Meeting room II (Meeting room 2)"
D. Dátum konania dražby 14. 11. 2022
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 2.kolo
G. Predmet dražby

) nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 9641, katastrálne územie: Trenčín, Okresný úrad Trenčín – katastrálny odbor, obec TRENČÍN, okres Trenčín a to:

Pozemky – parcely registra “C“:

 • parcelné číslo: 1424/3, výmera 1 778 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcelné číslo: 1424/4, výmera 1 592 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcelné číslo: 1424/19, výmera 716 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcelné číslo: 1424/22, výmera 1 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,
 • parcelné číslo: 1424/27, výmera 2 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie,

 

Stavby:

Byty:

 • byt č. 1, 1. poschodie, vchod 1, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 94/6056;
 • byt č. 4, 2. poschodie, vchod 1, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 88/6056;
 • byt č. 6, 3. poschodie, vchod 1, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 89/6056;
 • byt č. 11, 1. poschodie, vchod 2, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 62/6056;
 • byt č. 13, 2. poschodie, vchod 2, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 110/6056;
 • byt č. 14, 3. poschodie, vchod 2, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 92/6056;
 • byt č. 15, 3. poschodie, vchod 2, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 110/6056;
 • byt č. 24, 2. poschodie, vchod 3, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 119/6056;
 • byt č. 27, 3. poschodie, vchod 3, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 119/6056;
 • byt č. 32, 5. poschodie, vchod 3, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 137/6056;
 • byt č. 37, 2. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 106/6056;
 • byt č. 38, 2. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 136/6056;
 • byt č. 39, 2. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 94/6056;
 • byt č. 40, 3. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 106/6056;
 • byt č. 41, 3. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 134/6056;
 • byt č. 43, 4. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 105/6056;
 • byt č. 44, 4. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 125/6056;
 • byt č. 45, 4. poschodie, vchod 4, v bytovom dome so súp. č. 6673, na parcele č. 1424/3, č. 1424/22 a č. 1424/27, popis stavby: bytový dom, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 94/6056;

 

b) nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 9350, katastrálne územie:  Trenčín, Okresný úrad Trenčín – katastrálny odbor, obec TRENČÍN, okres Trenčín a to:

Pozemky – parcely registra “C“:

 • parcelné číslo: 1424/18, výmera 369 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/20, výmera 419 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/23, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/24, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/26, výmera 13 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/34, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/35, výmera 13 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/36, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/37, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/42, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/43, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/44, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/45, výmera 13 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/46, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/47, výmera 13 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/48, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/49, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/50, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/51, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 1424/52, výmera 14 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;
 • parcelné číslo: 3299/2, výmera 147 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie;

 

Predmet dražby sa draží vrátane akéhokoľvek príslušenstva vyššie uvedených nehnuteľností.

 

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom súp.č. 6673 sa nachádza na ulici Pod Sokolice, v k. ú. Trenčín, obec Trenčín. Predmetný bytový dom je päť až sedempodlažný, nepodpivničený, má ploché strechy, pozostáva zo štyroch vchodov. Bytový dom je osadený na úroveň okolitého takmer rovinatého terénu, v pôdoryse má tvar písmena „L“. Na 1.nadzemnom podlaží je občianska vybavenosť, ktorá pozostáva z masážneho salónu, kaviarne a materskej škôlky. Z jednotlivých priestorov občianskej vybavenosti je vstup na oplotený pozemok parc. č. KNC 1424/4, ktorý je upravený vo forme parku. Vo východnej časti domu sú na 1. nadzemnom podlaží umiestnené garáže pre osobné automobily, pred severnou časťou domu sa nachádzajú pozemky vo forme parkovacích státí. Konštrukčný systém bytového domu tvorí oceľobetónový monolitický skelet s výplňou z muriva. Obvodové steny vrátane zateplenia sú skladobnej hrúbky 38 cm.

 

Bytový dom súp.č.6673, postavený na pozemkoch parc.č. KN-C 1424/3, 1424/22, 1424/27, je situovaný v zastavanom území krajského mesta Trenčín, k.ú. Trenčín. Bytový dom sa nachádza v stredovýchodnej časti mesta, na rozhraní zástavby s lesoparkom Brezina. Vo vzdialenosti cca 100m sa nachádza kruhový prejazd na hlavnej mestskej komunikácii na trase Trenčín – Dubnica nad Váhom. Cesta vlastným autom do centra mesta trvá max. 5 minút. Bytový dom je päť až sedempodlažný, pozostáva zo štyroch vchodov a jedného vjazdu do garážového priestoru. Na 1.nadzemnom podlaží sa nachádza občianska vybavenosť. Vchody sú navzájom prepojené chodbami, ktoré vyúsťujú do vlastného parku na pozemku parc.č. KN-C 1424/4. Bezprostredne pri predmetnom bytovom dome sú postavené staršie dobre udržiavané bytové domy, kultúrny dom bývalého podniku Merina a zázemie výstaviska TMM (športový areál), pri kruhovom prejazde obchodné centrum MAX. Celá okolitá zástavba je lemovaná prudkými zrázmi mestského lesoparku Brezina. Byty sú umiestnené naprieč bytovým domom. Cez neďaleký kruhový prejazd je vedená veľmi intenzívna prevažne osobná automobilová doprava, s minimálnym dopadom hluku na hodnotené byty. Príslušenstvo bytového domu tvoria o .i. výťahy, kotolňa, občianska vybavenosť. V bezprostrednom okolí bytového domu je priemerná hustota obyvateľstva. Dostupnosť železničnej a autobusovej stanice je cca 15 minút pešou chôdzou, zastávky miestnej autobusovej dopravy sú vo vzdialenosti cca 200m od bytového domu. Občianska vybavenosť v okolí bytového domu je na úrovni krajského mesta.

 

Stavebno-technický popis spoločných častí a spoločných zariadení: Osadenie bytového domu na úroveň rovinatého terénu. Základy bytového domu oceľobetónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie monolitický oceľobetónový skelet vyplnený murivom so zateplením. Stropy rovné nespáliteľné z monolitického oceľobetónu. Schody monolitické oceľobetónové, povrch stupňov gressová dlažba. Zastrešenie ploché strechy jednoplášťové vetrané. Klampiarske konštrukcie atiky, strešné zvody z titán-zinkového plechu, parapetov z oplastovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov stierky z prírodného materiálu na sklotextilnej mriežke. Úpravy vnútorných povrchov nástreky a dvojvrstvové vápenné omietky. Spoločné priestory bez vnútorných keramických obkladov, vo vestibuloch a na schodiskách jednoradový sokel z gressového obkladu. Dvere vchodové plastové zasklené dvojsklom, farebná povrchovou úpravou rámov. Vnútorné dvere do hlavných spoločných priestorov plastové zasklené dvojsklom, v protipožiarnej úprave, ostatné vnútorné dvere hladké plné. Okná vo všetkých priestoroch bytového domu plastové zasklené dvojsklom. Povrchy podláh vestibulov a chodieb z gressovej dlažby, v priestore kaviarne veľkoplošná umelokamenná dlažba. Elektroinštalácia svetelná a motorická, bleskozvod. Stúpacie a ležaté rozvody z oceľových rúr pre studenú vodu. Zvislé a ležaté rozvody vnútornej kanalizácie z plastových rúr do verejnej kanalizácie. Odpad zo všetkých zariaďovacích predmetov v spoločných priestoroch. Rozvod svietiplynu z oceľových rúr do spoločnej kotolne. V každom vchode bytového domu mierne nadpriemerný osobný výťah. Ostatné vyhotovenie bytového domu – v jednotlivých bytoch balkóny a terasy, zábradlia balkónov a terás z pochrómovanej ocele, rozvod domáceho videotelefónu, požiarne hydranty, rozvody káblových televízií a internetu pod omietkou.

 

Všeobecný stavebno-technický popis bytov: K časti bytov prináležia sklady na spoločných chodbách, z časti pri bytoch, z časti na 1.nadzemnom podlaží. Deliace priečky z penobetónových priečkoviek. Úprava vnútorných povrchov hladké vápenné omietky. Dvere vchodové v bezpečnostnej úprave. Dvere na balkóny, terasy a loggie plastové zasklené dvojsklom, na väčšie balkóny posuvné vo veľkoplošnom formáte. Vnútorné dvere v dokončených bytoch prevažne laminované do obložkových zárubní. Podlahy balkónov, loggií a terás gressová dlažba v protimrazovej úprave. V dokončených bytoch podľa druhu priestoru podlahy plávajúce laminované a keramická dlažby. Ústredné vykurovanie zo spoločnej kotolne, vykurovacie telesá panelové oceľové radiátory typu Korad, v kúpeľniach vyhrievacie rebríky, na radiátoroch termoregulačné ventily. Merače spotreby tepla pred bytmi v inštalačnej skrini. Elektroinštalácia svetelná a motorická v medenom vyhotovení, poistkové automaty v bytoch, merače spotreby elektrickej energie na 1.nadzemnom podlaží. Prípojky studenej a teplej úžitkovej vody od stúpacích rozvodov do kuchýň a hygienických priestorov, merače spotreby studenej a teplej úžitkovej vody pred bytmi v inštalačných skriniach. Prípojky do zvislých zvodov kanalizácie z kuchýň a hygienických priestorov z plastového potrubia. Centrálny ohrev teplej úžitkovej vody. V dokončených bytoch vybavenie kúpeľní – keramické umývadlá, vaňa na podmurovke a sprchový kút so zástenou. Vybavenie WC –zabudované splachovacie nádržky v stenách, prípadne závesné záchodové misy a malé keramická umývadlá, závesná záchodová misa a záchodová misa „combi“. Bytové jadrá murované. Ostatné vyhotovenie bytov – domáci videotelefón s vrátnikom, rozvody káblovej televízie a internetu pod omietkou. Spoločné časti domu: Základy domu, strechy, obvodové múry, priečelia, vchody, chodby, schodiská, výťahy, okná, domové dvere, zvislé nosné konštrukcie, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie. Spoločné zariadenia a príslušenstvo domu: Kotolňa, kočikáreň, spoločná televízna anténa, bleskozvody, teplovodné, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, spevnené plochy, oplotenia.

 

Byt č.1

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 93,68 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC.

 

Byt č. 4

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 88,33 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC.

 

Byt č.6

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 88,33 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC.

 

Byt č.11

Ide o 2 – izbový byt s podlahovou plochou: 60,33 m2. Dispozične pozostáva z 2 izieb, kuchyne, predsiene, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 1,98 m2.

 

Byt č.13

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 107,66 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, špajzy, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,69 m2.

 

Byt č.14

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 90,46 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,63 m2.

 

Byt č.15

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 108,19 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, špajzy, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,64 m2.

 

Byt č.24

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 113,64 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, špajzy, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,19 m2.

 

Byt č.27

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 113,87 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, špajzy, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 5,41 m2.

 

Byt č.32

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 135,46 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a 2x WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2 m2.

 

Byt č.37

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 103,41 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,50 m2.

 

Byt č.38

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 133,03 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, špajze, haly, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,60 m2.

 

Byt č.39

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 92,97 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, haly, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,60 m2.

 

Byt č.40

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 103,41 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,50 m2.

 

Byt č.41

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 133,03 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, špajze, haly, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,60 m2.

 

Byt č.43

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 103,65 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 1,87 m2.

 

Byt č.44

Ide o 4 – izbový byt s podlahovou plochou: 124,24 m2. Dispozične pozostáva zo 4 izieb, kuchyne, špajze, haly, chodby, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 1,87 m2.

 

Byt č.45

Ide o 3 – izbový byt s podlahovou plochou: 93,06 m2. Dispozične pozostáva z 3 izieb, kuchyne, haly, kúpeľne a WC. K bytu prislúcha taktiež sklad o výmere 2,50 m2.

 

Pozemky:

Pozemky parc.č. KN-C 1424/3, 1424/4, 1424/19, 1424/22, 1424/27 sa nachádzajú v obci Trenčín, ktorá je krajským mesto s počtom 55 883 obyvateľov. Pozemky sa nachádzajú vo vzdialenosti cca 1300m od úzkeho centra mesta, cca 100m od kruhového prejazdu s obchodným centrom MAX. Pozemky sú umiestnené pod strmými zrázmi mestského lesoparku Brezina, na rozhraní staršej zástavby bytových domov, strednej školy a zázemia výstaviska TMM. Pozemky sú v blízkosti prostriedku hromadnej dopravy, všetky cesty v okolí majú asfaltový povrch. Cesta autom do centra mesta trvá menej ako 5 minút. Pri pozemkoch sú vedené všetky dôležité inžinierske siete – vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrická energia, internet.

Parc. č. 1424/23, 1424/24, 1424/26, 1424/34, 1424/35, 1424/36, 1424/37, 1424/42, 1424/43, 1424/44, 1424/45, 1424/46, 1424/47, 1424/48, 1424/49, 1424/50, 1424/51, 1424/52 slúžia ako parkovisko. Parc. č. 1424/18, 1424/20, 3299/2 sa nachádzajú na západnej strane od bytového domu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Na LV č. 9641:
V 1494/08 - záložné právo na byt č.1, s podielom 94/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09.

V 1494/08 - záložné právo na byt č.4, s podielom 88/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.6, s podielom 89/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.11 s podielom 62/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.13, s podielom 110/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.14, s podielom 92/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.15, s podielom 110/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.24, s podielom 119/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.27, s podielom 119/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.32, s podielom 137/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.37, s podielom 106/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.38, s podielom 136/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.39, s podielom 94/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.40, s podielom 106/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.41, s podielom 134/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.43, s podielom 105/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.44, s podielom 125/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

V 1494/08 - záložné právo na byt č.45, s podielom 94/6056 na spoločných častiach a zariadeniach domu súp.č.6673, na pozemkoch pod domom parc.č.1424/3, 1424/22, 1424/27 a na priľahlých pozemkoch parc.č.1424/4, 1424/19, v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008 - vz.901/08, 3429/09

Na LV č. 9350:
V 1494/08 - záložné právo na pozemky CKN parc.č.1424/18, 1424/20, 3299/2, 1424/23, 1424/24, 1424/25, 1424/26, 1424/34, 1424/35, 1424/36, 1424/37, 1424/38, 1424/41, 1424/42, 1424/43, 1424/44, 1424/45, 1424/46, 1424/47, 1424/48, 1424/49, 1424/50, 1424/51, 1424/52 v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, podľa zmluvy o zriadení záložného práva č.40/ZZ/2008, zo dňa 17.3.2008.- vz.901/08, 2583/09, 3164/10,192/22

Nasledujúce nájomné pomery v prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami vyplývajúcimi z týchto nájomných pomerov a vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa:

Zmluva o nájme uzavretá podľa ustanovení § 663 a nasl. a § 685 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov medzi Prenajímateľom a Nájomcom. Predmetom nájomnej zmluvy je byt č. 1 vo vchode Pod Sokolice 1/A. Nájom je dohodnutý na dobu určitú a to od 13.05.2019 do dňa speňaženia majetku podliehajúceho konkurzu v zmysle ust. § 91 ZKR alebo do dňa vzniku inej právotvornej skutočnosti, na základe ktorej bude právoplatne prevedené vlastnícke právo k bytu z Úpadcu na tretiu osobu. Nájomná zmluva je k dispozícii na nahliadnutie v sídle dražobníka.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie.
K. Najnižšie podanie 3.059.649,42 € (slovom: tri milióny päťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťdeväť eur a štyridsaťdva eurocentov) bez DPH
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Dušan Dičér
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxxxx
c) Názov obce xxxxx d) PSČ xxxxx
e) Štát xxxxx
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby – nehnuteľnosti bola zistená podľa znaleckého posudku č. 15/2022, ktorý vypracoval znalec KONTECH, s.r.o., znalec v odbore Ekonomika a riadenie podnikov, odvetví Oceňovanie a hodnotenie podnikov, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 900145.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 18.07.2022
Suma ohodnotenia: 3.059.649,42 € (slovom: tri milióny päťdesiatdeväťtisícšesťstoštyridsaťdeväť eur a štyridsaťdva eurocentov)