Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • R286802
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: SUNEDU s. r. o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 19248/S
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Fučíkova 16/626, Názov obce: Poltár, PSČ: 987 01 
IČO: 36 755 125
DEŇ ZÁPISU: 21.03.2007
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
Oddiel: Sro
Vložka: 19248 / S
Deň zápisu: 21.03.2007,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 12.11.2022
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 07.12.2021
Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68b Obchodného zákonníka
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 63Cbr/40/2021-15 zo dňa 03.11.2021, právoplatným 07.12.2021 rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti SUNEDU s.r.o., so sídlom Fučíkova 16/626, 987 01 Poltár, IČO: 36 755 125, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vložke číslo 19248/S, z dôvodov podľa § 68b ods. 1 písm. c) Obchodného zákonníka. Okresný súd Banská Bystrica uznesením č. k. 63Cbr/40/2021-27 zo dňa 10.10.2022, právoplatným 10.10.2022 rozhodol o výmaze obchodnej spoločnosti SUNEDU s.r.o., so sídlom Fučíkova 16/626, 987 01 Poltár, IČO: 36 755 125, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vložke č. 19248/S podľa § 309h ods. 1 Civilného mimosporového poriadku z obchodného registra bez likvidácie.