Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 220/2022
  • Kapitola:
  • Iné oznámenia
  • Podanie:
  • Prerozdelenie kapitálového fondu
  • Deň vydania:
  • 16.11.2022
  • Značka:
  • O000686
Spoločnosť
Obchodné meno: synlab slovakia s. r. o.
Sídlo: Limbova 5, 83101 Bratislava Slovenská republika
IČO: 35878151
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu: Okresný súd Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka : 30922/B
zverejňuje oznámenie podľa § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka, že
na základe: rozhodnutia valného zhromaždenia
zo dňa: 12. 08. 2022
sa medzi medzi spoločníkov prerozdelí splatený kapitálový fond z príspevkov spoločníkov
vo výške: 2 500 000 EUR