Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • R248311
OBCHODNÉ MENO: TECHNOCENTRUM JKC s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 12925/P
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná baňa 915/3, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 
IČO: 36 474 100
DEŇ ZÁPISU: 01.06.2001
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. - maloobchod v rozsahu voľných živností
3. - sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
4. - colný deklarant
5. - inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností
6. - odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch triedy A, B
7. - montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch triedy A, B do napätia 30 kV
8. - podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
9. - reklamná činnosť
10. - nákup, predaj a spracovanie v oblasti odpadového hospodárstva
11. nákup, predaj a spracovanie v oblasti odpadového hospodárstva aj nebezpečných odpadov
12. montáž a opravy regulačnej techniky (elektrickej)
13. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
14. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených tlakových zariadení
15. montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených plynových zariadení
16. opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupina A a skupina B
17. opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina B
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kutný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná baňa 915/3, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 18.03.1955, Deň vzniku funkcie: 01.06.2001
Meno a priezvisko: Jozef Kutný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná baňa 915/3, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 21.02.1983, Deň vzniku funkcie: 18.11.2003
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje každý konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Kutný, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Kamenná baňa 915/3, Názov obce: Kežmarok, PSČ: 060 01 , Dátum narodenia: 18.03.1955
Výška vkladu: 6 639,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 6 639,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 639,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
ZLÚČENIE, SPLYNUTIE, ROZDELENIE SPOLOČNOSTI
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia.
Obchodné meno/názov: PHONEX spol. s r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hraničná 13, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , IČO 44 495 889
Obchodné meno/názov: EDIKULA s. r. o., Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Sobotské nám. 1748/46, Názov obce: Poprad, PSČ: 058 01 , IČO 44 495 005
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 124/00, NZ 124/00 zo dňa 29.3.2000 v znení dodatkov N 17/01, NZ 17/01 zo dňa 11.1.2001 a N 24/01, NZ 24/01 zo dňa 15.1.2001 spísaných v Poprade notárom JUDr. Igorom Čabrom, podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.