Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • X074194
Súdny exekútor: JUDr. Galina Juhászová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Palackého
Orientačné/súpisné číslo: 2
Názov obce: Košice
PSČ: 04001
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907441468
Orientačné/súpisné číslo: galina.juhaszova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Zuzana Diabolková
IČO/Dátum narodenia: 27.12.1992
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Havanská
Orientačné/súpisné číslo: 8
Názov obce: Košice
PSČ: 04013
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 375EX 508/2022
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie