Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 186/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 28.9.2022
  • Značka:
  • R248341
OBCHODNÉ MENO: CENTROGLOB, s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1516/V
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Stará prešovská 10, Názov obce: Košice, PSČ: 040 01 
IČO: 31 653 413
DEŇ ZÁPISU: 05.06.1992
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
2. maloobchod so strojmi a zariadeniami na spracovanie dreva
3. veľkoobchod so strojmi a zariadeniami na spracovanie dreva
4. maloobchod a veľkoobchod: ručné elektrické náradie, železiarsky tovar, brúsne materiály, laky, lepidlá, potreby pre drevospracujúci priemysel
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Peter Körtvélyesi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maďarská 2504/3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 28.05.1963, Deň vzniku funkcie: 01.06.1992
Meno a priezvisko: Josef Juričák, Bydlisko: Názov obce: Vyšný Čaj 27, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 04.12.1960, Deň vzniku funkcie: 06.02.2001
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Spoločnosť zastupujú a v jej mene konajú konatelia samostatne a za spoločnosť podpisujú tak, že ku písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Josef Juričák, Bydlisko: Názov obce: Vyšný Čaj 27, PSČ: 044 16 , Dátum narodenia: 04.12.1960
Výška vkladu: 19 518,024298 EUR, Rozsah splatenia: 19 518,024298 EUR
Meno a priezvisko: Peter Körtvélyesi, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Maďarská 3, Názov obce: Košice, PSČ: 040 13 , Dátum narodenia: 28.05.1963
Výška vkladu: 20 314,678351 EUR, Rozsah splatenia: 20 314,678351 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  39 832,702649 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  39 832,702649 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti CENTROGLOB KOŠICE spol. s r.o. spísaná v zmysle § 105 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. a podpísaná dňa 23.3.1992.
2. Zmeny v zápise vykonané na základe dodatku spoločenskej zmluvy zo dňa 8.12.1993.
3. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.1996.
4. DODATOK č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.6.1998. Zahraničný kapitál: 40 % Česká republika
5. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.4.2000.
6. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.2.2001.
7. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti zo dňa 17.6.2002. Spoločnosť je právnym nástupcom CENTROGLOB DREVOFINIŠ, s.r.o.; Stará Prešovská 10 Košice 040 01, IČO 31 674 933 na základe zmluvy o zlúčení spoločností uzavretej podľa § 69 ods. 6 zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení zo dňa 17.6.2002.
8. Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: ZOL s.r.o. Stará Prešovská 10 040 01 Košice IČO: 36 213 918