Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • R241369
OBCHODNÉ MENO: Joga Zdravo, s. r. o. v konkurze
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 66313/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartókova 2/D, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 
IČO: 45 606 897
DEŇ ZÁPISU: 13.07.2010
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
2. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
3. Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
4. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
7. Reklamné a marketingové služby
8. Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
9. Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
10. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
11. Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
12. Prieskum trhu a verejnej mienky
13. Prenájom hnuteľných vecí
14. Informačná činnosť
15. Administratívne služby
16. Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
17. Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
18. Športová činnosť
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Katarína Ježovicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 13585/3D, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.04.1985, Deň vzniku funkcie: 27.08.2015
Meno a priezvisko: Ing. MSc Martin Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartókova 2/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 , Dátum narodenia: 16.03.1983, Deň vzniku funkcie: 29.01.2018
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne, to neplatí ak hodnota úkonu prevyšuje sumu 5000 eur. Ak hodnota úkonu prevyšuje sumu 5000 eur rozhodujú konatelia vždy spoločne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Katarína Ježovicová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ďumbierska 13585/3D, Názov obce: Bratislava - Nové mesto, PSČ: 831 01 , Dátum narodenia: 28.04.1985
Výška vkladu: 3 250,000000 EUR, Rozsah splatenia: 3 250,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. MSc Martin Kollár, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Bartókova 2/D, Názov obce: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 02 
Výška vkladu: 1 750,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 1 750,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VYHLÁSENIE KONKURZU
Vyhlásenie konkurzu - dátum: 24.08.2022
Správca konkurznej podstaty
Obchodné meno/názov: LGP Recovery, k.s., Značka: S2070, Sídlo: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dvořákovo nábrežie 4, Názov obce: Bratislava, PSČ: 811 02 , Deň vzniku funkcie: 24.08.2022
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 28.05.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.08.2015.
3. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.08.2017.
4. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 27K/42/2022 zo dňa 16.08.2022 právoplatným dňa 24.08.2022 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Joga Zdravo, s. r. o., so sídlom Bartókova 2/D, 811 02 Bratislava, IČO: 45 606 897 a súd ustanovil do funkcie správcu: LGP Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 2070.