Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 181/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 21.9.2022
  • Značka:
  • X072236
Súdny exekútor: JUDr. Michala Dlhopolcová
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Lazovná
Orientačné/súpisné číslo: 20
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 048/4180942
Orientačné/súpisné číslo: michala.birkova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Katarína Fajdová
IČO/Dátum narodenia: 15.12.1974
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Farská Lúka
Orientačné/súpisné číslo: 52/1595
Názov obce: Fiľakovo
PSČ: 986 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 404 EX 364/2021
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie