Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • R237980

Spoločnosť Autoplaza s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26307/R-Zbl, so sídlom: Kostolná-Záriečie 535, 913 04 Kostolná-Záriečie, IČO: 46 688 820, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022

Spoločnosť Bizlink Technology (Slovakia) s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32320/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska Teplá 1356, 914 01 Trenčianska Teplá, IČO: 50 060 236, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021 - časť 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Výročná správa za rok 2021 - časť 2
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Výročná správa za rok 2021 - časť 3
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Výročná správa za rok 2021 - časť 4
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022

Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17315/R-Zbl, so sídlom: Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, IČO: 36 709 557, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022

Spoločnosť DVOR s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41454/R-Zbl, so sídlom: Bakalárska ulica 743/1, 971 01 Prievidza, IČO: 53 592 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022

Spoločnosť EAM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43384/R-Zbl, so sídlom: Moyzesova 4997/127, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 44 142 048, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022

Spoločnosť EKOLMONT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12193/R-Zbl, so sídlom: Plevník - Drienové 551, 018 26 Plevník - Drienové, IČO: 36 314 153, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť EL-Moto s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37206/R-Zbl, so sídlom: Rakoľuby 247, 916 31 Kočovce, IČO: 51 798 743, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť INEKON SLOVAKIA, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2559/R-Zbl, so sídlom: Sedličná 3002, 913 11 Trenčianske Stankovce, IČO: 31 600 867, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť Kozmetický salón GRACIA, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22675/R-Zbl, so sídlom: Počarová 43, 018 15 Prečín, IČO: 45 396 388, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť Letecké opravovne Trenčín, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10410/R-Zbl, so sídlom: Legionárska 160, 911 04 Trenčín, IČO: 36 351 156, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022

Spoločnosť MAKATCHI, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36983/R-Zbl, so sídlom: Komenského 345/13, 972 23 Dolné Vestenice, IČO: 51 464 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť NOESTAV s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34764/R-Zbl, so sídlom: Puškinova 2543/22, 911 01 Trenčín, IČO: 50 891 481, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022

Spoločnosť Nothegger System Logistic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30523/R-Zbl, so sídlom: Chocholná - Velčice 999, 913 04 Chocholná-Velčice, IČO: 47 760 486, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť ORVA color s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21648/R-Zbl, so sídlom: Bojnická cesta II. 400/12, 971 01 Prievidza, IČO: 44 786 093, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť Odbytové družstvo producentov ovocia SK FRUIT, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 10084/R-Zbl, so sídlom: Ostratice 144, Ostratice, IČO: 36 313 556, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022
- Účtovná závierka za obdobie 07/2021 - 06/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť PRIMA PLUS, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11950/R-Zbl, so sídlom: Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 312 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť Poľnohospodárske družstvo Čachtice, alebo skrátene PD Čachtice, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 35/R-Zbl, so sídlom: Družstevná 682/33, 916 21 Čachtice, IČO: 00 206 792, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť Realdealcyclephile, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27047/R-Zbl, so sídlom: Nábrežie slobody 524/5, 020 01 Púchov, IČO: 46 874 208, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022

Spoločnosť Rossum Integration s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34776/R-Zbl, so sídlom: I. Olbrachta 7585/32, 911 01 Trenčín, IČO: 50 819 054, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022

Spoločnosť SPARTAK MYJAVA a. s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 10625/R-Zbl, so sídlom: Hodžova 261/1, 907 01 Myjava, IČO: 46 699 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť Sv. Vincent - chirurgia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31704/R-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 48 180 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022

Spoločnosť TP ADRIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10829/R-Zbl, so sídlom: Kúpelná 13, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 36 301 507, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022

Spoločnosť VIKON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15898/R-Zbl, so sídlom: Považské Podhradie 330, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 36 346 497, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 09.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 08.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022

Spoločnosť WEBERS, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23593/R-Zbl, so sídlom: J. Hašku 2579/18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 45 610 100, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 10.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 09.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 11.09.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 10.09.2022