Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • R237319
OBCHODNÉ MENO: HABALA, s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 17695/R
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Košovská cesta 28, Názov obce: Prievidza, PSČ: 971 01 
IČO: 36 759 953
DEŇ ZÁPISU: 01.04.2007
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. veľkoobchod v rozsahu voľných živností
2. maloobchod v rozsahu voľných živností
3. reklamná činnosť
4. technik požiarnej ochrany
5. maliarske a natieračské práce
6. nákladná cestná doprava vykonávaná nákladnými cestnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
7. prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní
8. bezpečnostnotechnické služby
9. výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti
10. výroba webových stránok
11. vzdelávanie a doškolovanie v oblasti životného prostredia
12. poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi
13. podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
14. poradenstvo v oblasti životného prostredia
15. špecialista požiarnej ochrany
16. výroba pracovných odevov
17. vedenie účtovníctva
18. vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
19. vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva
20. vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
21. vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti
22. činnosť bezpečnostného poradcu na prepravu nebezpečného tovaru v cestnej doprave
23. činnosť vodohospodára
24. činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
25. administratívne služby
26. špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
27. vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
28. vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
29. informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
30. počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
31. prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
32. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
33. výroba textilu
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konateľ
Meno a priezvisko: Juraj Habala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 45/40, Názov obce: Lehota pod Vtáčnikom, PSČ: 972 42 , Dátum narodenia: 24.01.1974, Deň vzniku funkcie: 01.04.2007
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Juraj Habala, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Námestie SNP 45/40, Názov obce: Lehota pod Vtáčnikom, PSČ: 972 42 , Dátum narodenia: 24.01.1974
Výška vkladu: 6 638,783775 EUR, Rozsah splatenia: 6 638,783775 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 638,783775 EUR