Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • R237824
OBCHODNÉ MENO: SPRAVBYT, s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 1467/P
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hurbanova 18, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 
IČO: 31 683 061
DEŇ ZÁPISU: 05.01.1994
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - správa domov a bytov
2. - inštaláterské práce - vodárenské, kúrenárske
3. - vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
4. - klampiarstvo
5. - obkladačské práce
6. - staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
7. - inžinierska činnosť
8. - obchodná činnosť - stavebný materiál a železiarský tovar
9. - sprostredkovanie obchodu
10. - montáž meracej a regulačnej techniky
11. - výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
12. - nákup, výroba, rozvod a predaj elektriny
13. správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
14. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
15. montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - tlakových
16. čistiace a upratovacie služby
17. čistenie kanalizačných systémov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hudák, Bydlisko: Názov obce: Komárov 96, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 30.01.1964, Deň vzniku funkcie: 22.02.2001
Meno a priezvisko: Viera Margicinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhý rad 24, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 09.09.1965, Deň vzniku funkcie: 14.09.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Oliver Polyák, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Gróner 26, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 24.08.1988
Výška vkladu: 2 216,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 216,000000 EUR
Meno a priezvisko: Viera Margicinová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Dlhý rad 24, Názov obce: Bardejov, PSČ: 085 01 , Dátum narodenia: 09.09.1965
Výška vkladu: 2 216,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 216,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Hudák, Bydlisko: Názov obce: Komárov 96, PSČ: 086 11 , Dátum narodenia: 30.01.1964
Výška vkladu: 2 216,000000 EUR (Peňažný vklad), Rozsah splatenia: 2 216,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 648,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 648,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.11.1993 v súlade s ust. § 105 a nasl. Obch. zák. Stary spis: S.r.o. 4012
2. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.7.1995.
3. Dodatok k spoločenskej zmluve č. 2 zo dňa 22. 1. 1996.
4. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.5.1998.
5. Dodatok č.5 zo dňa 8.2.2001 k spoločenskej zmluve.
6. Dodatok č.6 zo dňa 31.12.2001 k spoločenskej zmluve.