Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 177/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 14.9.2022
  • Značka:
  • X070329
Súdny exekútor: JUDr. Petra Bednáriková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Poľná
Orientačné/súpisné číslo: 42
Názov obce: Nové Zámky
PSČ: 94002
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 0907180718
Orientačné/súpisné číslo: petra.bednarikova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ľudovít Kuruc
IČO/Dátum narodenia: 31.5.1985
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Ladislavov dvor
Orientačné/súpisné číslo: 2670/1
Názov obce: Levice
PSČ: 93401
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 334EX 531/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie