Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • X049445
Súdny exekútor: JUDr. Eleonóra Nosková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Robotnícka
Orientačné/súpisné číslo: 4
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 048/4152320
Orientačné/súpisné číslo: eleonora.noskova@ske.sk
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Branislav Gašparík
IČO/Dátum narodenia: 14.08.1972
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: Mesto Banská Bystrica
Orientačné/súpisné číslo: 00
Názov obce: Banská Bystrica
PSČ: 974 01
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 255Ex 255/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
§61b ods. 3 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov