Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • R195793
OBCHODNÉ MENO: VURAL a.s.
ODDIEL: Sa
VLOŽKA ČÍSLO: 94/L
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Alexandra Rudnaya 23, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 
IČO: 31 562 493
DEŇ ZÁPISU: 01.05.1992
PRÁVNA FORMA: Akciová spoločnosť
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. - výskum a vývoj v oblasti strojárenstva
2. - oprava, údržba, montáž v oblasti strojárenstva
3. - poradenské služby v oblasti strojárenstva
4. - obchodná činnosť v odvetví strojárst., elektr., dopr. zariad.
5. - maloob. predaj stroj. elektrot. tov., potrav. a zmiešaného tovaru
6. - prenájom nehnuteľností
7. - prenájom strojov a zariadení
8. - výroba účelových výrobkov strojov, zariadení a liniek
9. - projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
10. - inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
11. - dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
12. - poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom
13. - automatizované spracovanie dát
14. - aplikácia automatizovaných systémov riadenia
15. - oprava a údržba na elektr. zariad. do 1000V v obj. tr. A
16. - projektovanie elektrických zariadení do 1000V
17. - výroba náradia, nástrojov a strojných komponentov
18. - výroba plastových komponentov
19. - závodné stravovanie
20. - bufety
21. - podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
22. - vnútroštátna nákladná cestná doprava
23. - podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi s výnimkou nebezpečných odpadov
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: predstavenstvo
predseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Žiačik, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lietava 142, Názov obce: Lietava, PSČ: 013 18 , Dátum narodenia: 19.08.1965, Deň vzniku funkcie: 28.05.2022
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Jozef Šoška, Bydlisko: Názov obce: Višňové 814, PSČ: 013 23 , Dátum narodenia: 19.03.1982, Deň vzniku funkcie: 28.05.2022
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Jakub Koreň, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Cementárenská 100/63, Názov obce: Lietavská Lúčka, PSČ: 013 11 , Dátum narodenia: 23.10.1986, Deň vzniku funkcie: 28.05.2022
podpredseda predstavenstva , Meno a priezvisko: Ing. Branislav Benke, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ružová 1638/38, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 05.02.1978, Deň vzniku funkcie: 28.05.2022
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Rastislav Mirek, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Hečková 2534/32, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 16.09.1986, Deň vzniku funkcie: 28.05.2022
člen predstavenstva , Meno a priezvisko: Mgr. Alexandra Koreňová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Marček 42, Názov obce: Svederník, PSČ: 013 32 , Dátum narodenia: 17.09.1974, Deň vzniku funkcie: 28.05.2022
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti: Podpisovanie za akciovú spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, pripoja svoj podpis : - predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva - predseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva - podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva
DOZORNÁ RADA
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: Ing. Dušan Tunega, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Do Parku 18, Názov obce: Žilina - Budatín, Dátum narodenia: 21.05.1955
Funkcia: člen, Meno a priezvisko: JUDr. Alžbeta Skočdopolová, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Komenského 2628/32, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 08.12.1951, Deň vzniku funkcie: 10.09.2010
Funkcia: predseda, Meno a priezvisko: Janka Hrabovská, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Pod Hôrkou 1710/1, Názov obce: Žilina, PSČ: 010 01 , Dátum narodenia: 28.10.1953, Deň vzniku funkcie: 10.09.2010
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 120 019,200000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  2 120 019,200000 EUR
AKCIE
Počet: 63856 , Forma: akcie na meno , Podoba: listinné , Menovitá hodnota:  33,200000 EUR , Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Akcia na meno je prevoditeľná vyplnením rubopisu a odovzdaním po udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti podľa čl. VII. Stanov.
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená zaklad. zmluvou zo dňa 23.4.1992 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák.č.513/91 Zb., §§ 172 a 175 upísaním akcií a prijatím stanov v súlade so zák.č. 92/91 Zb. Starý spis: Sa 394
2. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov.
3. Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1993 bola schválená zmena stanov.
4. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa ll.2.l993 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.l993 bola schválená zmena stanov.
5. Na Valnom zhromaždení konanom dňa 17.05.1996 bola schválená zmena stanov.
6. Na valnom zhromaždení konanom dňa 28. 6. 1997 bola schválená zmena stanov.
7. Na valnom zhromaždení dňa 21.12.1999 bola schválená zmena stanov.
8. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 28.6.2002 bolo schválené úplné znenie Stanov.