Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • R196190

Spoločnosť 1. Solárna, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20031/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 4825/47, 984 01 Lučenec, IČO: 46 133 089, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- splnomocnenie
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť 2R Media, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14197/S-Zbl, so sídlom: Moskovská 13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 43 939 759, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť 3A DENTAL DESIGN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10238/S-Zbl, so sídlom: ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 636 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť 5S-DADO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10766/S-Zbl, so sídlom: Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 640 930, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť A&E group s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42288/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 155 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- 1 Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti (1).asice
Dátum doručenia: 07.12.2021
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 07.12.2021

Spoločnosť A. F. SERVICES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10696/S-Zbl, so sídlom: Budovateľská 4721/20A, 977 03 Brezno, IČO: 36 640 301, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť A.CH.UCTO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26569/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 20, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 47 686 081, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť A.H. service s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6378/S-Zbl, so sídlom: Jaseňová 40, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 36 040 843, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ADLER TECHNOLOGIES, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41297/S-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 45 970 971, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť AG-Žíp s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34393/S-Zbl, so sídlom: Bátka 160, 980 21 Bátka, IČO: 51 750 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť AGENTÚRA VZDELÁVANIA - AgV s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37688/S-Zbl, so sídlom: Pod Donátom 898/14, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 52 768 139, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť AGROVAR s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29099/S-Zbl, so sídlom: Malé Zlievce 68, 991 22 Malé Zlievce, IČO: 50 025 988, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ALBA precision s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9600/S-Zbl, so sídlom: Nad plážou 33, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 629 308, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ALEROS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16011/S-Zbl, so sídlom: Školská 36, 968 01 Nová Baňa, IČO: 44 599 099, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ALUF, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37161/S-Zbl, so sídlom: Ilija 137, 969 01 Ilija, IČO: 52 543 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ALUMATECH s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32291/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská 1408, 984 01 Lučenec, IČO: 50 982 109, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť AME TRADE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25458/S-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 2425/10, 984 01 Lučenec, IČO: 47 495 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 29.10.2020
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 29.10.2020
- Licencia.asice
Dátum doručenia: 29.10.2020

Spoločnosť ARTINA INVEST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40018/S-Zbl, so sídlom: Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár, IČO: 53 381 645, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ASL-Tech s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12837/S-Zbl, so sídlom: Vígľaš, Pstruša 820, 962 12 Detva, IČO: 36 756 261, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Accolade SK III, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42322/S-Zbl, so sídlom: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 175 283, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 21.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 21.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.10.2021
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 21.10.2021
- Potvrdenie o ukonceni podniaknia.asice
Dátum doručenia: 15.06.2022
- 2022-06-08 Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 15.06.2022
- Cestne vyhlasenie a podpisovy vzor_LR_ACC SK III_220315.asice
Dátum doručenia: 15.06.2022
- Cestne vyhlasenie a podpisovy vzor_MK_ACC SK III_2203155.asice
Dátum doručenia: 15.06.2022
- Cestne vyhlasenie a podpisovy vzor_ZS_ACC SK III_220315.asice
Dátum doručenia: 15.06.2022

Spoločnosť Afashion s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24766/S-Zbl, so sídlom: Pátrovská 1534/7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 379 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Andy BB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26275/S-Zbl, so sídlom: Jabloňová 29/5048, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 432 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- 02_Úplné znenie zakladateľskej listiny_Andy BB, s.r.o..asice
Dátum doručenia: 31.03.2022

Spoločnosť Angus Málinec, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29828/S-Zbl, so sídlom: Okružná 283/1, 985 26 Málinec, IČO: 50 320 441, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- plná moc
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť Aproving Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29148/S-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50 083 970, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Auto Group Logistic s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18941/S-Zbl, so sídlom: Ladomerská Vieska 123, 965 01 Ladomerská Vieska, IČO: 45 854 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Autoškola Michal Moravčík s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27485/S-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 938/3B, 976 32 Badín, IČO: 47 967 200, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť BALINT.M s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41965/S-Zbl, so sídlom: Ružová 1643/11, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 54 031 583, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.08.2021
- Podpisový vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 23.08.2021

Spoločnosť BB rental SK, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42331/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 185 271, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.10.2021
- zápisnica 19 1 22.asice
Dátum doručenia: 19.01.2022
- zápisnica 17 1 22.asice
Dátum doručenia: 19.01.2022
- podp vzor.asice
Dátum doručenia: 19.01.2022

Spoločnosť BCF FVE Handlová s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43431/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 54 485 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- BCF FVE Handlová-dodatok 1-21.3.2022.asice
Dátum doručenia: 21.03.2022
- FVE Handlová-Zápisnica.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- FVE Handlová-dodatok č. 2.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022

Spoločnosť BEFAR.SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32246/S-Zbl, so sídlom: Tomašovská 23, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 50 934 457, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedčenie.asice
Dátum doručenia: 18.05.2020
- osvedčenie_509344577981336_-_30.11.2021_13_46_56_-_30.11.2021_13_47_17.asice
Dátum doručenia: 03.12.2021
- Rozhodnutie_BEFAR.asice
Dátum doručenia: 03.12.2021
- ZL_BEFAR.asice
Dátum doručenia: 03.12.2021

Spoločnosť BELLUCK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19576/S-Zbl, so sídlom: Sitnianska 19, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 013 962, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť BENFOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14209/S-Zbl, so sídlom: Moyzesova 35, 968 01 Nová Baňa, IČO: 43 936 407, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť BFCG s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42263/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 1403/10, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 161 410, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín) (136284 BFCG).zep
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Podpisový vzor konateľa (do Zbierky listín).zep
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 13.10.2021

Spoločnosť BIANstudio s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18812/S-Zbl, so sídlom: Skliarovo 415, 962 12 Detva, IČO: 45 706 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Bach systems, spol. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8587/S-Zbl, so sídlom: Rúbanisko III/54, 984 03 Lučenec, IČO: 36 620 203, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 19.11.2020

Spoločnosť Big Paša s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42588/S-Zbl, so sídlom: Golianova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 247 063, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 24.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 24.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 24.11.2021

Spoločnosť Bytové družstvo Rimavská Seč - družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 331/S-Zbl, so sídlom: Rimavská Seč 415, 980 42 Rimavská Seč, IČO: 36 036 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Bývanie Snov BB s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38675/S-Zbl, so sídlom: Golianova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 023 226, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť CATO Bilance s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42143/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2337/6, 960 01 Zvolen, IČO: 54 116 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- vyhlásenie konateľa 2.asice
Dátum doručenia: 28.09.2021
- vyhlásenie konateľa 1.asice
Dátum doručenia: 28.09.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 28.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 28.09.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 28.09.2021

Spoločnosť CHOCOMAX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14607/S-Zbl, so sídlom: Ľ. Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 44 082 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť CLEVERENCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11893/S-Zbl, so sídlom: E.P.Voljanskeho 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 655 392, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť CZI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34491/S-Zbl, so sídlom: Hostice 117, 980 04 Hostice, IČO: 51 762 935, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Centrum pánskej módy, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8406/S-Zbl, so sídlom: Tomášikova 15, 982 01 Tornaľa, IČO: 36 618 608, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Chata Runa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42259/S-Zbl, so sídlom: Lehota nad Rimavicou 167, 980 53 Lehota nad Rimavicou, IČO: 54 159 717, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- vyhlásenie konateľa .asice
Dátum doručenia: 13.10.2021

Spoločnosť Consult Q, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42010/S-Zbl, so sídlom: Mládežnícka 3427/9, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 54 042 372, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.08.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.08.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.08.2021
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 30.08.2021

Spoločnosť CrowdPledg.sk s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42586/S-Zbl, so sídlom: Kollárova 609/53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 164 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 26.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 26.11.2021

Spoločnosť DESIGN-INTERIER, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13278/S-Zbl, so sídlom: Nám. Ľ. Štúra 31, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 797 324, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť DEWEX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26148/S-Zbl, so sídlom: Pstruša 802, 962 12 Vígľaš, IČO: 47 488 701, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zapisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 23.05.2022
- Spoločenseká zmluva - UZ.asice
Dátum doručenia: 23.05.2022
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 23.05.2022

Spoločnosť DNC group, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 4484/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 602/27, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 020 729, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť DOM - PLAST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26946/S-Zbl, so sídlom: Námestie Š. M. Daxnera 2138, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 754 811, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť DOXIGER s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37663/S-Zbl, so sídlom: SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 52 761 711, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť DREAM R. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40026/S-Zbl, so sídlom: SNP 18, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 53 405 625, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor FR.zep
Dátum doručenia: 04.11.2020
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 04.11.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 04.11.2020
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 04.11.2020

Spoločnosť DREVENICENIKEL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42058/S-Zbl, so sídlom: Farská 70/27, 976 64 Bacúch, IČO: 54 095 786, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- PV
Dátum doručenia: 16.09.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.09.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.09.2021

Spoločnosť DanielaTop s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35947/S-Zbl, so sídlom: Štiavnik 1353, 013 55 Štiavnik, IČO: 52 191 435, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Digital Vision s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18323/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 14, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 565 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Diren s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40490/S-Zbl, so sídlom: Limbová 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 53 548 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Dom na kolesách s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42710/S-Zbl, so sídlom: Nábrežná 1149/7, 968 01 Nová Baňa, IČO: 54 316 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 20.12.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 20.12.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.12.2021

Spoločnosť Družstvo NAVILI, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 479/S-Zbl, so sídlom: Štefana Moyzesa 9877/43, 960 01 Zvolen, IČO: 50 015 605, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Duvena s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37783/S-Zbl, so sídlom: Limbová 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 52 797 554, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť E.M.C., spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2697/S-Zbl, so sídlom: Nálepkova 1186/3, 977 01 Brezno, IČO: 31 628 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- účtovná závierka - 2002 /súvaha/ + zápisnica
Dátum doručenia: 02.04.2003

Spoločnosť E.M.C., spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2697/S-Zbl, so sídlom: Nálepkova 1186/3, 977 01 Brezno, IČO: 31 628 621, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zmluva o prevode OP
Dátum doručenia: 14.02.2007

Spoločnosť ELEKTROSTAV plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31329/S-Zbl, so sídlom: Robotnícka 3905/6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 698 605, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ELIF - EBRU s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11537/S-Zbl, so sídlom: Majerský rad 653/59, 963 01 Krupina, IČO: 36 648 094, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ELPROM NB spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11095/S-Zbl, so sídlom: Legionárska 35, 968 01 Nová Baňa, IČO: 36 643 939, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť EMMITAX, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37150/S-Zbl, so sídlom: Pod Baštou 27/37, 962 02 Vígľaš, IČO: 52 559 599, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ENERGY CONSULTING & SERVICES, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8393/S-Zbl, so sídlom: Hviezdoslavova 18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 618 489, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ERLIN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6134/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 038 326, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť EU SERVICES, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24797/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 848/49, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 47 346 183, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť EURODETEKTOR SLOVAKIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17479/S-Zbl, so sídlom: Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 45 330 646, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- splnomocnenie
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť EUROTRANS - INTERNATIONAL, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8694/S-Zbl, so sídlom: Rimavské Zalužany 10, 980 53 Rimavské Zalužany, IČO: 36 621 196, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť EVELINE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36050/S-Zbl, so sídlom: P. Hostinského 1716/20, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52 207 251, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Eka Star s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 119/S-Zbl, so sídlom: Muľa 88, 991 22 Muľa, IČO: 00 614 947, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Ekoma rezort, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42179/S-Zbl, so sídlom: Sekier - Osada 8746, 960 01 Zvolen, IČO: 54 103 622, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 22.09.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.09.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.09.2021

Spoločnosť El Miño LED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32598/S-Zbl, so sídlom: Dolná 118/54, 976 33 Poniky, IČO: 51 079 224, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Empty Space s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38849/S-Zbl, so sídlom: Študentská 20, 966 01 Zvolen, IČO: 44 770 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Explore Slovakia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26178/S-Zbl, so sídlom: Tatranská 6396/105, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 610 905, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť FATIMA EKA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 26442/S-Zbl, so sídlom: Jilemnického 1256/13, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 47 621 770, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladatelska listina podpis.asice
Dátum doručenia: 29.12.2021
- Rozhodnutie jedineho spolocnika podpis.asice
Dátum doručenia: 29.12.2021
- Suhlas a podpisovy vzor konatela podpis.asice
Dátum doručenia: 29.12.2021

Spoločnosť FESSI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18476/S-Zbl, so sídlom: J. Jesenského 1054/44, 960 03 Zvolen, IČO: 45 610 851, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RJS.asice
Dátum doručenia: 08.04.2022
- Podpisovy vzor_Lassak.asice
Dátum doručenia: 08.04.2022

Spoločnosť FIERNO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28503/S-Zbl, so sídlom: Moyzesova 11, 986 01 Fiľakovo, IČO: 48 280 640, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť FILBRA Reality s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35525/S-Zbl, so sídlom: Železničná 26, 984 01 Lučenec, IČO: 52 088 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť FIMAX, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5079/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 39, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 027 057, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť FORAMED s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27390/S-Zbl, so sídlom: Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo, IČO: 47 942 061, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Plnomocenstvo Foramed.zep
Dátum doručenia: 21.06.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť Fajoagro, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31041/S-Zbl, so sídlom: Boženy Němcovej 957/45, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50 650 785, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Fiberlan s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16039/S-Zbl, so sídlom: A. Hlinku 2571/41, 960 01 Zvolen, IČO: 44 625 553, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za obdobie 01/2020 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť GARANCIA SECURITY GROUP, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12085/S-Zbl, so sídlom: Zimná 14631/10, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 677 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť GEMERPLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7349/S-Zbl, so sídlom: Lenartovce 97, 980 44 Lenartovce, IČO: 36 050 679, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 18.11.2019
- zakladatelska listina .asice
Dátum doručenia: 18.11.2019
- GEMERPLUS, valne zhromazdenie.asice
Dátum doručenia: 21.03.2022
- GEMERPLUS zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 21.03.2022
- GEMERPLUS, podpisovy vzor Zahumenska.asice
Dátum doručenia: 21.03.2022

Spoločnosť GOLEM HOLDING INTERNATIONAL, a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1008/S-Zbl, so sídlom: J. Kráľa 140/1, 962 71 Dudince, IČO: 45 938 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť GUTER ENGEL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27427/S-Zbl, so sídlom: Podhorie 74, 969 82 Podhorie, IČO: 47 955 384, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Galéria LC, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23198/S-Zbl, so sídlom: Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec, IČO: 46 866 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Gindl plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31515/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 350, 987 01 Poltár, IČO: 50 691 767, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Good support s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40615/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 1317/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 559 240, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 31.05.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 31.05.2022
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 31.05.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 23.05.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.05.2022
- Osvedčenie SAK.asice
Dátum doručenia: 23.05.2022

Spoločnosť Gravure Point, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36257/S-Zbl, so sídlom: Dlhá 2039/6, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 294 871, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť H+R, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40144/S-Zbl, so sídlom: Prenčov 27, 969 73 Prenčov, IČO: 53 409 531, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor konateľa Rastislav Hubinský.asice
Dátum doručenia: 20.11.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.11.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.11.2020
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.11.2020

Spoločnosť HEXA-CORP., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22382/S-Zbl, so sídlom: Slovenského Nár. Povstania 180/48, 976 97 Nemecká, IČO: 46 707 182, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť HGO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21781/S-Zbl, so sídlom: Modré zeme 5205/29, 984 01 Lučenec, IČO: 46 567 526, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.06.2022
- Prezenčná listina HGO 2021.asice
Dátum doručenia: 21.06.2022
- splnomocnenie
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť HICO, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18437/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45 599 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť HIMBEERE, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15325/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 52, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 358 458, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť HOTEL PARTIZÁN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6823/S-Zbl, so sídlom: Bystrá 108, 977 01 Bystrá, IČO: 36 045 543, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Hockey Vision s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39994/S-Zbl, so sídlom: Viestova 14885/7B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 393 694, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 26.10.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.10.2020
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.10.2020

Spoločnosť HolzHaus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29638/S-Zbl, so sídlom: Dolinky 7, 962 12 Detva, IČO: 50 270 818, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Hydro-Gen International s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40003/S-Zbl, so sídlom: Podháj 5222/38, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 53 394 160, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor_Snopko.zep
Dátum doručenia: 27.10.2020
- Podpisový vzor_macko.zep
Dátum doručenia: 27.10.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.10.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 27.10.2020
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 27.10.2020

Spoločnosť I & R s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5617/S-Zbl, so sídlom: Garbiarska 1309/11 A, 984 01 Lučenec, IČO: 36 032 808, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť IDECON s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35291/S-Zbl, so sídlom: P.Hostinského 1716/20, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 51 998 734, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica.asice
Dátum doručenia: 04.04.2022
- uplne znenie ZL.asice
Dátum doručenia: 04.04.2022

Spoločnosť IK management s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31832/S-Zbl, so sídlom: Internátna 3483/17, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 50 764 683, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť INSTA WORK & DIGITAL s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37881/S-Zbl, so sídlom: Piešť II 174, 962 12 Detva, IČO: 52 800 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť IT-unIT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24711/S-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 1738/1, 960 01 Zvolen, IČO: 47 366 681, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ITRES s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12649/S-Zbl, so sídlom: Chrenovisko 2679, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 737 470, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Ing. Lesayová Regina s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12521/S-Zbl, so sídlom: Na Graniari 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 723 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Iskander s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33791/S-Zbl, so sídlom: Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, IČO: 51 437 422, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť JABI SERVICES s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19570/S-Zbl, so sídlom: M. Hattalu 817/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 012 222, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť JADOS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13201/S-Zbl, so sídlom: Oremburská 2320/11, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 790 214, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť JAZERO T.V. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36664/S-Zbl, so sídlom: Teplý Vrch 73, 980 23 Teplý Vrch, IČO: 52 434 885, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť JK & SN GROUP, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19691/S-Zbl, so sídlom: Nám. Š. M. Daxnera 1251/1, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 047 565, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť JODEX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36624/S-Zbl, so sídlom: Oremburská 2320/11, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 52 411 842, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť JOMI home s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42004/S-Zbl, so sídlom: Tajovského 15390/15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 063 906, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 04.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 04.09.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 04.09.2021
- vyhlásenie konateľa .asice
Dátum doručenia: 04.09.2021

Spoločnosť JS MOTOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28011/S-Zbl, so sídlom: Tomášovská 1237/42, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 48 092 291, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.03.2022
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 15.03.2022

Spoločnosť JVKT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18572/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 185/3, 050 01 Revúca, IČO: 45 631 956, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť JaGo Ars s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23602/S-Zbl, so sídlom: Lovča 264, 966 21 Lovča, IČO: 46 988 629, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 23.10.2021

Spoločnosť Javaj, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29064/S-Zbl, so sídlom: Kosorín 144, 966 24 Kosorín, IČO: 50 110 951, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Jozef Sklenka - BABICA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16785/S-Zbl, so sídlom: Pitelová 262, 966 11 Pitelová, IČO: 44 857 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť K-product s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30838/S-Zbl, so sídlom: P. Rádayho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 50 601 083, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KAMAART s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29132/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 6445/20, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 088 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KAMENÁRSTVO NOVOTNÝ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39893/S-Zbl, so sídlom: Ulica továrenská 317/11, 984 01 Lučenec, IČO: 53 367 031, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KANET s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5068/S-Zbl, so sídlom: Bystrá 73, 977 01 Brezno, IČO: 36 026 930, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KAPUSTA Transport, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40038/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 6735/33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 53 397 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 15.01.2022
- Kap dod.asice
Dátum doručenia: 15.01.2022
- Kaptr záp.zepx
Dátum doručenia: 31.03.2021
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 31.03.2021
- Kaptr vkl.zepx
Dátum doručenia: 31.03.2021
- kaptr dod.zepx
Dátum doručenia: 31.03.2021
- úplné znenie ZL
Dátum doručenia: 31.03.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zepx
Dátum doručenia: 01.11.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 01.11.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zepx
Dátum doručenia: 01.11.2020

Spoločnosť KARTIK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8905/S-Zbl, so sídlom: Sásovská cesta 83, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 623 229, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KC INVEST s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36580/S-Zbl, so sídlom: Štefánikovo nábrežie 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 412 091, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KLASTER s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13488/S-Zbl, so sídlom: Veterná 1720/32, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 819 298, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KLM PN a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1175/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 51 411 032, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KLM logistic NR a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1180/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 52 014 525, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KLM logistic TT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39695/S-Zbl, so sídlom: Nám. SNP 11, 960 01 Zvolen, IČO: 53 266 552, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KMETUI s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42729/S-Zbl, so sídlom: Repište 72, 966 03 Repište, IČO: 54 288 053, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.12.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.12.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.12.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.12.2021
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 08.12.2021

Spoločnosť KNAPČOK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22926/S-Zbl, so sídlom: Beňuš 326, 976 64 Beňuš, IČO: 46 844 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KOVLAD s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23228/S-Zbl, so sídlom: Lúka 650/1, 976 62 Ondrej nad Hronom, Brusno - kúpele, IČO: 47 243 171, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- pod vzor Tam.asice
Dátum doručenia: 12.01.2022
- pod vzor Lichý.asice
Dátum doručenia: 12.01.2022
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 12.01.2022
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 21.01.2022
- zápisnica.asice
Dátum doručenia: 26.05.2022

Spoločnosť KOVO-RM, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20244/S-Zbl, so sídlom: Školská 1572/37, 962 05 Hriňová, IČO: 46 193 910, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť KPS BREZNO, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42348/S-Zbl, so sídlom: Horná Lehota 797, 976 81 Horná Lehota, IČO: 54 185 998, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 23.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 23.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 23.10.2021
- PV
Dátum doručenia: 23.10.2021

Spoločnosť KRSE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39490/S-Zbl, so sídlom: Kriváň 102, 962 04 Kriváň, IČO: 53 252 748, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Kalimba Musical Instrument s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41319/S-Zbl, so sídlom: Horná Lehota 136, 976 81 Horná Lehota, IČO: 53 782 348, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Kamienka s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41084/S-Zbl, so sídlom: Mierová 388/17, 976 81 Valaská, IČO: 53 622 740, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Kartík a spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 923/S-Zbl, so sídlom: Sásovská cesta 83, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 577 288, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Katarína Zacharová s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22409/S-Zbl, so sídlom: Továrenská 214/22, 976 31 Vlkanová, IČO: 46 720 138, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Keid s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40000/S-Zbl, so sídlom: Štefana Višňovského 2354/6, 960 01 Zvolen, IČO: 53 387 724, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 25.10.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 25.10.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).zep
Dátum doručenia: 25.10.2020
- Podpisový vzor.zep
Dátum doručenia: 25.10.2020
- zápisnica zo zasadnutia MVZ Keid.asice
Dátum doručenia: 01.04.2022
- spoločenská zmluva keid.asice
Dátum doručenia: 01.04.2022

Spoločnosť Klenovské bytové družstvo RIMAVA, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 330/S-Zbl, so sídlom: Malinovského 134, 980 55 Klenovec, IČO: 36 036 277, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Krypto-Mining-Hodl s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42049/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 1784/4, 960 01 Zvolen, IČO: 54 067 545, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť LAKSERVIS, s.r.o. v likvidácii, reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43650/S-Zbl, so sídlom: ul. 29. augusta 1524/24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 717 266, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2022 - 04/2022 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť LC Medical, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13603/S-Zbl, so sídlom: M. Rázusa 142/26, 984 01 Lučenec, IČO: 36 832 383, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ_LC Medical.asice
Dátum doručenia: 21.04.2022
- Podpisový vzor konateľa_LC Medical.asice
Dátum doručenia: 21.04.2022
- úplné znenie SZ
Dátum doručenia: 21.04.2022

Spoločnosť LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, reg. v oddieli: Ps, vo vložke č: 155/S-Zbl, so sídlom: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Výročná správa za rok 2021
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť LIGNIS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13098/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 127, 962 21 Lieskovec, IČO: 36 781 011, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z VZ Lignis s.r.o..asice
Dátum doručenia: 21.04.2022
- ÚZ SZ LIGNIS s.r.o..asice
Dátum doručenia: 21.04.2022

Spoločnosť LIZUMA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30601/S-Zbl, so sídlom: Petra Karvaša 14806/18, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 499 131, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť LUKAMED, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11650/S-Zbl, so sídlom: Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec, IČO: 36 649 112, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť LUKATEX s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8057/S-Zbl, so sídlom: Pieninská 25, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 057 428, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Limital parts s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43134/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 542 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Limital tires, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43135/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 540 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť LizzyTech, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 24208/S-Zbl, so sídlom: Československej armády 636/21, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 172 819, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Mimoriadna účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Mimoriadna účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť MAF trade s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38683/S-Zbl, so sídlom: M.R. Štefánika 892/32, 962 12 Detva, IČO: 53 046 234, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- zápisnica z VZ
Dátum doručenia: 21.06.2022
- splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 21.06.2022
- MAF trade - splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť MAKRO REALITY plus s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41325/S-Zbl, so sídlom: Štvrť M. R. Štefánika 2450/13, 984 01 Lučenec, IČO: 53 744 136, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.asice
Dátum doručenia: 27.09.2021
- Listina prítomných spoločníkov.asice
Dátum doručenia: 27.09.2021
- Zápisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 27.09.2021
- Pozvánka na VZ.asice
Dátum doručenia: 27.09.2021
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 27.09.2021
- Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 10.05.2021.zep
Dátum doručenia: 13.05.2021
- Dodatok č. 2 zo dňa 10.05.2021.zep
Dátum doručenia: 13.05.2021

Spoločnosť MALUPE, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1194/S-Zbl, so sídlom: Tulská 1358/6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 585 515, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť MASARYKOV-DVOR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37474/S-Zbl, so sídlom: T.G.Masaryka 6, 960 01 Zvolen, IČO: 52 690 342, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- ŽO
Dátum doručenia: 10.03.2022
- Zakladateľská listina Masarykov dvor.asice
Dátum doručenia: 10.03.2022
- rozhodnutie Masarykov dvor.asice
Dátum doručenia: 22.03.2022

Spoločnosť MERKAS services, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42292/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 2411/4, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 54 157 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa spoločnosti a podpisový vzor konateľa spoločnosti.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021

Spoločnosť MERVIN, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16059/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 603 401, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť MMCG enviro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29993/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 1846/52, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 364 294, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť MP - AUTO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33503/S-Zbl, so sídlom: Mikušovská 26, 984 01 Lučenec, IČO: 51 324 067, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť MRK Agroslužby s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38400/S-Zbl, so sídlom: Učiteľská 1484/11, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 52 960 099, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť MS-GLOSS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42313/S-Zbl, so sídlom: Švermova 1791/5, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 54 171 547, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.10.2021

Spoločnosť Media City s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31667/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 19, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50 793 462, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spolu s listinou prítomných.asice
Dátum doručenia: 22.10.2020
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.10.2020

Spoločnosť Medial Slovakia, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25004/S-Zbl, so sídlom: Dukelských hrdinov 970/26, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 47 431 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Minipidi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42270/S-Zbl, so sídlom: Malinovského 59/16, 962 02 Vígľaš, IČO: 54 127 211, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 03.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 03.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 03.10.2021
- podpisový vzor Danko.asice
Dátum doručenia: 03.10.2021
- podpisový vzor Marková.asice
Dátum doručenia: 03.10.2021

Spoločnosť Mistr KEBAB XL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31788/S-Zbl, so sídlom: M. Hattalu 817/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 828 568, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Moore Accounting s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41234/S-Zbl, so sídlom: Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 765 095, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Mubin s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42057/S-Zbl, so sídlom: Arm. Gen. L.Svobodu 2833/8, 984 01 Lučenec, IČO: 54 028 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.09.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.09.2021
- sulek mubin zakladatelska.asice
Dátum doručenia: 15.09.2021

Spoločnosť Mňamka Kebab s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31777/S-Zbl, so sídlom: M. Hattalu 817/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 828 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť NOBIA, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2046/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 98A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 609 961, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Na lúke, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42592/S-Zbl, so sídlom: Kláry Jarunkovej 14489/2, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 256 712, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 25.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 25.11.2021

Spoločnosť Naba-Yacht s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34236/S-Zbl, so sídlom: Daxnerova 192/9, 986 01 Fiľakovo, IČO: 51 701 901, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Dátum doručenia: 25.04.2018
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Dátum doručenia: 25.04.2018
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Dátum doručenia: 25.04.2018
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.01.2021
- Rozhodnutie spoločníkov č. 2 spolu s úplným znením ZL.zep
Dátum doručenia: 29.01.2021
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 29.01.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Dátum doručenia: 29.01.2021
- Rozhodnutie spoločníkov č. 2 spolu s úplným znením ZL.zep
Dátum doručenia: 29.01.2021
- Podpisový vzor konateľa.zep
Dátum doručenia: 29.01.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka_č. 3.asice
Dátum doručenia: 12.08.2021
- Rozhodnutie spoločníkov_č. 4_ spolu s úplným znením ZL.asice
Dátum doručenia: 12.08.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 12.08.2021

Spoločnosť Net PRO.sk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20439/S-Zbl, so sídlom: Horná Ves 8, 967 01 Horná Ves, IČO: 46 216 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť NetPro 11 s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15564/S-Zbl, so sídlom: Horná Ves 8, 967 01 Horná Ves, IČO: 44 402 163, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Novomax group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42624/S-Zbl, so sídlom: Lučenecká 96, 991 22 Bušince, IČO: 54 249 210, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.11.2021

Spoločnosť Nové Dobré Časy, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21260/S-Zbl, so sídlom: Ilija 208, 969 01 Ilija, IČO: 46 385 703, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Nízkoenergetické centrum s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 13371/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 4825/47, 984 01 Lučenec, IČO: 36 807 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- plná moc
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť O H A s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 954/S-Zbl, so sídlom: Tulská 1358/6, 960 01 Zvolen, IČO: 31 578 322, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť O-SIDE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21249/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 1211/11, 986 01 Fiľakovo, IČO: 46 465 367, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť OT MODERN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36435/S-Zbl, so sídlom: Muškátová ulica 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 350 941, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Optika pri nemocnici, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35671/S-Zbl, so sídlom: Povstania 598/14, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 52 130 169, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť PB solutions s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42228/S-Zbl, so sídlom: Ulica Adyho 2889/12, 984 01 Lučenec, IČO: 54 148 201, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021

Spoločnosť PEGAS INVEST s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17786/S-Zbl, so sídlom: Viničná cesta 1/707, 968 01 Nová Baňa, IČO: 45 322 813, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť PM security s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35516/S-Zbl, so sídlom: Partizánska 1603/9, 962 05 Hriňová, IČO: 52 080 005, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť POLDROS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39906/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 350, 987 01 Poltár, IČO: 47 012 323, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť PORTEK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42306/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1175, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54 136 105, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 14.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 14.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 14.10.2021

Spoločnosť PRE-TRANS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29031/S-Zbl, so sídlom: Podhorie 74, 969 82 Podhorie, IČO: 50 081 411, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť PRODENTAL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25472/S-Zbl, so sídlom: Brezenská 805/1, 977 01 Brezno, IČO: 47 448 164, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Dodatok 1.asice
Dátum doručenia: 28.09.2021
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 28.09.2021

Spoločnosť PROLAK J.R. s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40079/S-Zbl, so sídlom: Muráň 10, 049 01 Muráň, IČO: 53 427 611, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Pippa s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41034/S-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 375 833, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Plut & Tup s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36677/S-Zbl, so sídlom: Cintorínska 2365/7, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 439 755, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 01.04.2021
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 01.04.2021
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 01.04.2021
- rozhodnutie JS
Dátum doručenia: 12.01.2022

Spoločnosť Pneu RA-MI s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32796/S-Zbl, so sídlom: Čerenčianska 2015, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 51 143 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Poria s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42160/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 12793, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 132 924, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Project Manager s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 32368/S-Zbl, so sídlom: Bzenica 172, 966 01 Bzenica, IČO: 51 004 178, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Právny dom - advokáti, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14613/S-Zbl, so sídlom: Dlhá 2, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 857 793, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Juraj Šimek Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 25.10.2021
- PDA Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.10.2021

Spoločnosť R&S Development Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40135/S-Zbl, so sídlom: Komenského 12/B, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 53 417 844, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- vyhlasenie spravcu vkladu.asice
Dátum doručenia: 23.11.2020

Spoločnosť RD - účtovníctvo s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40024/S-Zbl, so sídlom: Nad Mlynom 1413/4, 962 31 Veľká Lúka, IČO: 53 410 394, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateslka listina.asice
Dátum doručenia: 04.11.2020

Spoločnosť REDOX SERVICES, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20070/S-Zbl, so sídlom: A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 46 091 262, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť REDOX, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7589/S-Zbl, so sídlom: A. S. Jegorova 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 052 981, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť RELIED, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41135/S-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 729 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť RP Staving, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36952/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 633/33, 962 63 Pliešovce, IČO: 52 518 850, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť RS invest.sk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 14879/S-Zbl, so sídlom: Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 142 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť RUVION s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31201/S-Zbl, so sídlom: Horná 69/16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 684 132, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- RUVION_RJS.asice
Dátum doručenia: 31.03.2022
- RUVION_SZ.asice
Dátum doručenia: 31.03.2022

Spoločnosť RYS Finance s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42400/S-Zbl, so sídlom: Fraňa Kráľa 848/29, 966 81 Žarnovica, IČO: 54 172 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Radwan & Partner s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42502/S-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 995 960, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Red Orchestra s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33292/S-Zbl, so sídlom: Magurská 13317/69, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 269 643, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
Dátum doručenia: 22.10.2021
- Spoločenská zmluva.asice
Dátum doručenia: 22.10.2021

Spoločnosť Refreshed s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42601/S-Zbl, so sídlom: Vysoká 96, 969 01 Vysoká, IČO: 54 257 361, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 27.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 27.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 27.11.2021
- 04_Podpisovy vzor Matus.asice
Dátum doručenia: 27.11.2021
- 05_Podpisovy vzor Sylvia.asice
Dátum doručenia: 27.11.2021

Spoločnosť RiapoStav s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42707/S-Zbl, so sídlom: Dolná Lehota 437, 976 98 Dolná Lehota, IČO: 54 306 523, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.12.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.12.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.12.2021
- PVK.asice
Dátum doručenia: 16.12.2021
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 16.12.2021

Spoločnosť Ridara s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40476/S-Zbl, so sídlom: Limbová 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 53 548 540, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Roľnícke družstvo, reg. v oddieli: Dr, vo vložke č: 154/S-Zbl, so sídlom: 976 11 Selce, IČO: 00 189 332, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť S&K Agro-Real s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28815/S-Zbl, so sídlom: P.O.Hviezdoslava 816/17, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 50 029 142, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť S.A.P. Slovakia s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16987/S-Zbl, so sídlom: Švermova 23, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44 961 456, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť SH FERUM s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1370/S-Zbl, so sídlom: Zlievárenská 481, 976 45 Hronec, IČO: 31 590 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť SI-BB-11 s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42293/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 155 461, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.10.2021

Spoločnosť SLNECNY Badin s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42688/S-Zbl, so sídlom: Družstevná 94/37, 976 32 Badín, IČO: 54 253 772, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 15.12.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 15.12.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 15.12.2021
- Podpisový vzor Jaroslav Komora.asice
Dátum doručenia: 15.12.2021
- Podpisový vzor Michal Lešták.asice
Dátum doručenia: 15.12.2021

Spoločnosť SLOVAKIAN SPRUCE s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27071/S-Zbl, so sídlom: Lieskovská cesta 2737/494, 960 03 Zvolen, IČO: 47 852 593, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť SM Group stav s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36566/S-Zbl, so sídlom: Železničná 869/79, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 52 381 374, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- dodatok k ZL.asice
Dátum doručenia: 07.05.2019
- Úradný záznam.zep
Dátum doručenia: 07.05.2019
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 07.05.2019
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 07.05.2019
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.05.2019
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.05.2019
- podpisový vzor
Dátum doručenia: 01.03.2022
- SM GROUP_ZL.asice
Dátum doručenia: 01.03.2022
- SM GROUP_RJS.asice
Dátum doručenia: 01.03.2022

Spoločnosť SOMI PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42342/S-Zbl, so sídlom: Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 185 343, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 22.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 22.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 22.10.2021
- zápisnica 20 1 22.asice
Dátum doručenia: 20.01.2022
- zápisnica 14 1 22.asice
Dátum doručenia: 20.01.2022
- pod vzor Šuteková.asice
Dátum doručenia: 20.01.2022
- pod vzor Šutek.asice
Dátum doručenia: 20.01.2022
- ŽO
Dátum doručenia: 20.01.2022
- zápisnica 20 1 22.asice
Dátum doručenia: 24.01.2022

Spoločnosť SOPHISTIC INVESTMENT a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 815/S-Zbl, so sídlom: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 635 936, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť STAVECO RS s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41992/S-Zbl, so sídlom: Kukučínova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 034 949, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisovy vzor.asice
Dátum doručenia: 30.08.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.08.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.08.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.08.2021

Spoločnosť STAVMON INDUSTRY, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 38331/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 6636/33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 52 938 689, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť STEY s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31356/S-Zbl, so sídlom: Dolná 1689/19, 977 03 Brezno, IČO: 50 713 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- STEY-Rozhodnutie-2021-2.asice
Dátum doručenia: 18.01.2022
- STEY-Zakl-listina-Dod-3.asice
Dátum doručenia: 18.01.2022
- osvedčenie_507137107880793_-_18.08.2021_15_15_48_-_18.08.2021_15_16_16.asice
Dátum doručenia: 18.01.2022
- STEY-Zrusenie-taxi-koncesie.asice
Dátum doručenia: 18.01.2022

Spoločnosť STREDA EURO s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40377/S-Zbl, so sídlom: Masarykova 337/30, 984 01 Lučenec, IČO: 53 514 173, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.12.2020
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.12.2020
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.12.2020
- osvedčenie o živnsotenskom podnikaní.asice
Dátum doručenia: 15.10.2021
- rozhodnutie jediého spoločníka.asice
Dátum doručenia: 15.10.2021

Spoločnosť SUKULENT DESIGN s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36871/S-Zbl, so sídlom: Prenčov 155, 969 73 Prenčov, IČO: 52 500 985, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Sartori s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40493/S-Zbl, so sídlom: Limbová 7, 974 09 Banská Bystrica, IČO: 53 548 507, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Savon s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42617/S-Zbl, so sídlom: Tatranská 6337/20, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 54 276 934, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.12.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.12.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.12.2021

Spoločnosť Schwarzbacher spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30232/S-Zbl, so sídlom: Lúčna 1, 977 03 Brezno, IČO: 50 425 854, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Simape s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25362/S-Zbl, so sídlom: Muránska Zdychava 125, 050 01 Muránska Zdychava, IČO: 47 482 524, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Slovak Education Centre s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42613/S-Zbl, so sídlom: Kalinčiakova 11, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 54 265 975, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 30.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 30.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 30.11.2021

Spoločnosť Slávia Banská Bystrica s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42250/S-Zbl, so sídlom: Komenského 475/3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 138 973, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Podpisové vzory konateľov.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Zápisnica z MVZ.asice
Dátum doručenia: 12.04.2022
- Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Dátum doručenia: 12.04.2022

Spoločnosť Sports Attitude s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29837/S-Zbl, so sídlom: Lučatín 143, 976 61 Lučatín, IČO: 50 328 735, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 19.01.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.01.2022

Spoločnosť Spot BB, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34247/S-Zbl, so sídlom: Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 678 152, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- zapisnica z VZ.asice
Dátum doručenia: 07.04.2022
- dodatok k spol zmluve.asice
Dátum doručenia: 07.04.2022

Spoločnosť Správcovia RS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42355/S-Zbl, so sídlom: P. Hostinského 2593, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 54 173 191, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor a vyhlásenie konateľov.asice
Dátum doručenia: 21.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 21.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 21.10.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 21.10.2021

Spoločnosť Sroka, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37270/S-Zbl, so sídlom: Pod Poľanou 395/22, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 52 603 245, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Stanfarm s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39138/S-Zbl, so sídlom: Hrnčiarska 497/41, 976 55 Ľubietová, IČO: 53 154 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Staré remeslá s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35582/S-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 95/1, 962 31 Sliač, IČO: 52 102 327, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Stinchcombe Furnaces SK, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7159/S-Zbl, so sídlom: Vansovej 2/162, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 048 836, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť SummitView Group s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42018/S-Zbl, so sídlom: Ulica parková 2296/3, 984 01 Lučenec, IČO: 54 055 598, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor .asice
Dátum doručenia: 31.08.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 31.08.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 31.08.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 31.08.2021

Spoločnosť Super Záhrada s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 36337/S-Zbl, so sídlom: Senohrad 46, 962 43 Senohrad, IČO: 52 330 559, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť T15, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43627/S-Zbl, so sídlom: Krupinská cesta 9453/9B, 960 01 Zvolen, IČO: 54 583 845, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- Podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022

Spoločnosť TANČIAREŇ a PIVOVAR, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 27653/S-Zbl, so sídlom: Ulica Z. Nejedlého 89, 984 01 Lučenec, IČO: 47 971 827, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie spoločníka .asice
Dátum doručenia: 21.10.2020
- Podpisový vzor a súhlas .asice
Dátum doručenia: 21.10.2020
- Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Dátum doručenia: 21.10.2020
- Uplne znenie zakladateľskej listiny .asice
Dátum doručenia: 21.10.2020

Spoločnosť TATE, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28642/S-Zbl, so sídlom: Námestie Andreja Sládkoviča 340/15, 976 37 Hrochoť, IČO: 48 318 612, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť TAXI Fi s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25921/S-Zbl, so sídlom: Radzovce 350, 985 58 Radzovce, IČO: 47 550 821, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť TH -TIRON, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39912/S-Zbl, so sídlom: Panické Dravce 276, 985 32 Panické Dravce, IČO: 53 359 071, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 22397/S-Zbl, so sídlom: Janka Kráľa 1606/5, 986 01 Fiľakovo, IČO: 46 697 292, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutieč jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- plná moc
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť TP Analytics s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23479/S-Zbl, so sídlom: Mateja Bela 5957/8, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 46 945 733, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Tetto PLUS, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 11748/S-Zbl, so sídlom: M.R.Štefánika 3230, 962 12 Detva, IČO: 36 650 056, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť The Nora Group, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 25314/S-Zbl, so sídlom: Slnečná 213/6, 966 11 Trnavá Hora, IČO: 45 967 857, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Trans Dulce s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35371/S-Zbl, so sídlom: Bélu Bartóka 8, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 46 515 879, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Trans Pack s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40323/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 4825/47, 984 01 Lučenec, IČO: 53 479 319, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- Splnomocnenie.asice
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť Turning Pro s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42014/S-Zbl, so sídlom: Sadová 12, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 54 052 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor.asice
Dátum doručenia: 02.09.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 02.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 02.09.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 02.09.2021

Spoločnosť UNI CONSULTING IH, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16656/S-Zbl, so sídlom: J. Cikkera 1128/11, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 791 127, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 25.04.2022
- Zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 25.04.2022

Spoločnosť UniStaving s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 5976/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 036 706, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Osvedcenie o živnostenskom oprávnení
Dátum doručenia: 12.05.2022
- Rozhodnutie jedineho spolocnika.asice
Dátum doručenia: 12.05.2022
- Zakladatelska listina.asice
Dátum doručenia: 12.05.2022

Spoločnosť Upratovací servis CLEAN s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 15158/S-Zbl, so sídlom: Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 293 437, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť VE - GA Consulting, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 40868/S-Zbl, so sídlom: Rázusova 4825/47, 984 01 Lučenec, IČO: 53 633 806, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka
Dátum doručenia: 21.06.2022
- Splnomocnenie VE-GA Consulting.asice
Dátum doručenia: 21.06.2022

Spoločnosť VIVI DENT s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42098/S-Zbl, so sídlom: Rimavská 1650/3, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 54 100 691, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Súhlas s menovaním do funkcie konateľa II.asice
Dátum doručenia: 20.09.2021
- Súhlas s menovaním do funkcie konateľa I.asice
Dátum doručenia: 20.09.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 20.09.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 20.09.2021
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 20.09.2021

Spoločnosť VL - Chirurgia, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23406/S-Zbl, so sídlom: Ľ. Štúra 15, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 46 936 289, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť VOJTECH JÁGERSKÝ advokátska kancelária, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 37072/S-Zbl, so sídlom: Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 52 577 651, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Večierka EAT XL s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 31252/S-Zbl, so sídlom: M. Hattalu 817/1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 698 915, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Viktorka s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42260/S-Zbl, so sídlom: Komenského 14469/85A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 149 282, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Podpisový vzor konateľa 2.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Podpisový vzor konateľa 1.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Rozhodnutie_BBSK_Viktorka.asice
Dátum doručenia: 13.12.2021
- Zapisnica_Viktorka.asice
Dátum doručenia: 13.12.2021

Spoločnosť Virtuous s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 29529/S-Zbl, so sídlom: Akademická 349/24, byt č.1, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 50 248 928, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť W-Contact s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 7362/S-Zbl, so sídlom: Švermova 7, 977 01 Brezno, IČO: 36 050 750, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť W.R.V., s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 21042/S-Zbl, so sídlom: Osloboditeľov 2685/108, 962 21 Lieskovec, IČO: 46 420 096, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť WHITER Slovakia s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 39386/S-Zbl, so sídlom: Ostredky II 368/12, 985 56 Tomášovce, IČO: 53 226 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 26.01.2022
- Podnikateľské oprávnenie.asice
Dátum doručenia: 26.01.2022

Spoločnosť WINDstav, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 20172/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 46 167 366, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť WINNIE s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 16444/S-Zbl, so sídlom: Štefánikova 4, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 761 490, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Waste Operating Management a.s., reg. v oddieli: Sa, vo vložke č: 1218/S-Zbl, so sídlom: Priemyselná 916, 966 01 Hliník nad Hronom, IČO: 54 146 208, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 11.10.2021
- Stanovy.asice
Dátum doručenia: 11.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 11.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 11.10.2021

Spoločnosť WebSystem s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30444/S-Zbl, so sídlom: Jesenského 428/18, 960 01 Zvolen, IČO: 50 491 121, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- websystem_RJS.asice
Dátum doručenia: 21.04.2022
- websystem_PV.asice
Dátum doručenia: 21.04.2022

Spoločnosť Wise solutions, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18114/S-Zbl, so sídlom: Trhová 1, 960 01 Zvolen, IČO: 45 469 521, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Wyrtec s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42614/S-Zbl, so sídlom: Podkriváň 404, 985 51 Podkriváň, IČO: 54 258 588, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 26.11.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 26.11.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 26.11.2021
- Podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 26.11.2021

Spoločnosť YGEM, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 28265/S-Zbl, so sídlom: Križovatka 913/7, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 48 212 059, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ZAHRAA INVEST, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 41749/S-Zbl, so sídlom: Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 47 898 496, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ZASTÁVKY, spol. s r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33927/S-Zbl, so sídlom: SNP 597/145, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 51 476 690, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ZBOJSKÁ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 12845/S-Zbl, so sídlom: Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora, IČO: 36 757 012, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ZEN Finance, s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42708/S-Zbl, so sídlom: Nám. Štefana Moysesa 17/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 54 296 714, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 13.12.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 13.12.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 13.12.2021
- Podpisovy vzor konatela.asice
Dátum doručenia: 13.12.2021

Spoločnosť ZNALEX, spol. s r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 6752/S-Zbl, so sídlom: Hronská ul. 1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 044 776, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 12.05.2020
- Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia ZNALEX.asice
Dátum doručenia: 12.05.2020
- Spoločenská zmluva ZNALEX.asice
Dátum doručenia: 12.05.2020
- Ing. Škripko - osvedčenie o odbornej sp. auditora BPK.asice
Dátum doručenia: 19.04.2022
- Znalex prezenčná listina.asice
Dátum doručenia: 19.04.2022
- Znalex spoločenská zml.asice
Dátum doručenia: 19.04.2022
- Zápisnica z rokovania MVZ Znalex.asice
Dátum doručenia: 19.04.2022

Spoločnosť Zeppelin SK s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 1004/S-Zbl, so sídlom: Zvolenská cesta 14605/50, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová, IČO: 31 579 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ZluMar s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 33375/S-Zbl, so sídlom: Sitnianska 6595/5, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 51 276 631, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť able s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35285/S-Zbl, so sídlom: V. P. Tótha 2027/6, 960 01 Zvolen, IČO: 51 999 358, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť b/e services s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 30849/S-Zbl, so sídlom: Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 605 933, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť dittrich s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 17812/S-Zbl, so sídlom: Sládkovičova 1147/4, 977 01 Brezno, IČO: 45 437 416, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Podpisový vzor a overenie podpisu_ TD.asice
Dátum doručenia: 11.01.2022
- Rozhodnutie spoločníka.asice
Dátum doručenia: 11.01.2022
- Aktualizácia zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- Podpisový vzor konateľa_Ohla Dittrich.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- Nové živnosti 26.04.2022 - dittrich sro.asice
Dátum doručenia: 26.04.2022
- Aktualizácia zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.05.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.05.2022
- Nové živnosti 26.04.2022 - dittrich sro.asice
Dátum doručenia: 04.05.2022

Spoločnosť iPlan s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34824/S-Zbl, so sídlom: Nová 1730, 966 81 Žarnovica, IČO: 51 862 158, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť isu sport rent s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 8258/S-Zbl, so sídlom: Potočná 2827/1A, 977 03 Brezno, IČO: 36 399 710, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť pc3100Plus, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 18263/S-Zbl, so sídlom: Horná Ves 8, 967 01 Horná Ves, IČO: 45 538 166, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť pre.sk s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 34464/S-Zbl, so sídlom: Partizánska cesta 1588/62, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 51 754 673, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť rodoko s. r. o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42174/S-Zbl, so sídlom: Veľké Zlievce 48, 991 22 Veľké Zlievce, IČO: 54 119 499, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za obdobie 10/2021 - 12/2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť visualarch, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 10358/S-Zbl, so sídlom: Dr. Jánskeho 29/24, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 36 637 106, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ŠAÁRDENT, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 2410/S-Zbl, so sídlom: Nemocničná 1, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 31 621 333, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ŠKLKRŇ, s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 42258/S-Zbl, so sídlom: J. Hollého 800/2, 960 01 Zvolen, IČO: 54 148 111, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 08.10.2021
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 08.10.2021
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 08.10.2021
- súhlas s menovaním a podpisový vzor Švecová.asice
Dátum doručenia: 08.10.2021
- súhlas s menovaním a podpisový vzor Kristeľ.asice
Dátum doručenia: 08.10.2021

Spoločnosť ŠPORT ZÓNA s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 35299/S-Zbl, so sídlom: Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 007 286, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ŠV-SERVICE group - JŠ s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19547/S-Zbl, so sídlom: Hiadeľ 5, 976 61 Hiadeľ, IČO: 46 014 675, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť ŠV-SERVICE group - systém a riadenie s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 19532/S-Zbl, so sídlom: Hiadeľ 5, 976 61 Hiadeľ, IČO: 46 014 519, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, reg. v oddieli: Ps, vo vložke č: 66/S-Zbl, so sídlom: Ul. Sládkovičova 311/3, 962 37 Kováčová, IČO: 00 165 476, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- odvolanie.asice
Dátum doručenia: 16.07.2021
- poverenie.asice
Dátum doručenia: 16.07.2021
- Sitarčík menovací dekrét zo dňa 27.09.2021.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Kanda poverenie zo dňa 30.06.2021.asice
Dátum doručenia: 07.10.2021
- Menov.dekrét člen DR MUDr.Čavoj.asice
Dátum doručenia: 07.12.2021
- Odvolací dekrét Ing.Hvozdík.asice
Dátum doručenia: 07.12.2021

Spoločnosť Štuller s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 23402/S-Zbl, so sídlom: Železničná 103/10, 979 01 Čerenčany, IČO: 46 922 181, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Štúdio Jota s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 9500/S-Zbl, so sídlom: Kpt. Nálepku 95/1, 962 31 Sliač, IČO: 36 628 310, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022
- Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum doručenia: 22.06.2022
Dátum uloženia v RÚZ: 21.06.2022

Spoločnosť Žarnovica Dent s.r.o., reg. v oddieli: Sro, vo vložke č: 43393/S-Zbl, so sídlom: Iliašska cesta 95, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 54 514 576, uložila tieto listiny do zbierky listín:
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 19.05.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 19.05.2022
- ÚZ Zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 19.05.2022
- Úplné znenie zakladateľskej listiny.asice
Dátum doručenia: 04.05.2022
- Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Dátum doručenia: 04.05.2022
- Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Dátum doručenia: 16.03.2022
- Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Dátum doručenia: 16.03.2022
- Podpisový vzor konateľa.asice
Dátum doručenia: 16.03.2022
- Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.asice
Dátum doručenia: 16.03.2022