Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 123/2022
  • Kapitola:
  • Rozhodcovské súdy
  • Podanie:
  • Zverejnenie oznámenia zriaďovateľa stáleho rozhodcovského súdu o zmene údajov zverejnených v oznámení o zriadení stáleho rozhodcovského súdu, o zmene jeho príloh
  • Deň vydania:
  • 27.6.2022
  • Značka:
  • O000341
Zriaďovateľ stáleho rozhodcovského súdu
Obchodné meno/Názov právnickej osoby: Slovenský curlingový zväz
Sídlo: Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava Slovenská republika
IČO: 37841866
Webové sídlo:
Zverejňuje oznámenie o zmene údajov zverejnených o ním zriadenom stálom rozhodcovskom súde
Názov: Stály rozhodcovský súd SCZ
Sídlo: Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava
Pôvodný zriaďovateľ
Obchodné meno/Názov právnickej osoby:
Sídlo: ,
IČO:
Ktorý zriadil pôvodný stály rozhodcovský súd
Názov:
Sídlo: 27, 811 07 Bratislava