Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Podanie:
  • Upovedomenia exekútorov
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • X048100
Súdny exekútor: JUDr. Natália Ďuráková
Sídlo súdneho exekútora
Názov ulice/verejného priestranstva: Bernolákova
Orientačné/súpisné číslo: 1546/32
Názov obce: Topoľčany
PSČ: 95501
Kontaktné údaje
Názov ulice/verejného priestranstva: 038/5392680
Orientačné/súpisné číslo: natalia.durakova@seznam.cz
 
Povinný
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko: Ondrej Turčan
IČO/Dátum narodenia: 8.12.1965
Sídlo/Bydlisko
Názov ulice/verejného priestranstva: -
Orientačné/súpisné číslo: -
Názov obce: Nové Sady
PSČ: 95124
 
Spisová značka exekučného spisu exekútora: 342EX 310/22
Druh podania: Oznamenie_o_upovedomeni_o_zacati_exekucie
Vzhľadom na to, že sa napriek vykonanému šetreniu nepodarilo povinnému do 3 mesiacov od začatia exekúcie doručiť upovedomenie o začatí exekúcie, doručuje sa povinnému upovedomenie o začatí exekúcie podľa § 61b ods.3 exekučného poriadku oznámením v Obchodnom vestníku. Upovedomenie o začatí exekúcie sa považuje za doručené uplynutím 30 dní odo dňa nasledujúceho po zverejnení oznámenia Obchodnom vestníku.