Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • R194308
OBCHODNÉ MENO: ARLAND, s.r.o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 16765/V
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Letná 49, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 
IČO: 36 594 962
DEŇ ZÁPISU: 22.06.2005
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. reklamná, inzertná a propagačná činnosť
2. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
3. kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
4. sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
5. podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
6. prenájom hnuteľného majetku
7. prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
8. činnosť ekonomických a organizačných poradcov
9. činnosť účtovných poradcov
10. vedenie účtovníctva
11. automatizované spracovanie údajov
12. organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľných živností
13. organizovanie výstav a veľtrhov
14. organizovanie kultúrnych a športových podujatí
15. kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
16. predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
17. príprava a spracovanie projektov pre štrukturálne fondy a európske fondy
18. uskutočňovanie stavieb a ich zmien
19. výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien
20. sprostredkovanie konštrukčných a kresličských prác v stavebníctve
21. inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
22. sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/
23. vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zák. SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných slovenských inžinieroch v znení neskorších predpisov s rozsahom oprávnenia: - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. arch. Ján Pastiran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 8, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 23.02.1954, Deň vzniku funkcie: 22.06.2005
Meno a priezvisko: Ing. arch. Lukáš Mihalko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 3511/21, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 20.02.1974, Deň vzniku funkcie: 22.06.2005
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: Konatelia konajú v mene spoločnosti samostatne, a to tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti konateľ pripojí svoj vlastnoručný podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. arch. Ján Pastiran, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Považská 8, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 23.02.1954
Výška vkladu: 2 256,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 256,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing. arch. Lukáš Mihalko, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Karpatská 3511/21, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 20.02.1974
Výška vkladu: 2 192,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 192,000000 EUR
Meno a priezvisko: Ing.arch. Martin Jaško, Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Trnavská 3395/11, Názov obce: Spišská Nová Ves, PSČ: 052 01 , Dátum narodenia: 03.04.1979
Výška vkladu: 2 192,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 192,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  6 640,000000 EUR