Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • R194130
ZAPÍSANA OSOBA
OBCHODNÉ MENO: CATARINA, spol. s r.o. v likvidácii
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 43322/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Rebarborová 1/A, Názov obce: Bratislava, PSČ: 821 07 
IČO: 36 704 822
DEŇ ZÁPISU: 30.11.2006
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro
Vložka: 43322 / B
Deň zápisu: 30.11.2006,
bola vymazaná z obchodného registra vrátane všetkých údajov zapísaných v obchodnom registri ku dňu výmazu zapísanej osoby. 
Deň výmazu zapísanej osoby: 18.06.2022
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
VSTUP DO LIKVIDÁCIE
Vstup do likvidácie - dátum: 15.11.2019
ZRUŠENIE SPOLOČNOSTI A PRÁVNY DÔVOD ZRUŠENIA
Spoločnosť zrušená od: 12.11.2019
Právny dôvod zrušenia: Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.