Insolvenční Rejstřík ČR

Obchodný vestník
Detail

Stiahnuť podanie
  • Vestník č:
  • 120/2022
  • Kapitola:
  • Obchodný register
  • Podanie:
  • Podanie Obchodného registra
  • Deň vydania:
  • 22.6.2022
  • Značka:
  • R194006
OBCHODNÉ MENO: EIB Consult, s. r. o.
ODDIEL: Sro
VLOŽKA ČÍSLO: 59979/B
SÍDLO:  Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Lipová 46/955, Názov obce: Marianka, PSČ: 900 33 
IČO: 44 927 240
DEŇ ZÁPISU: 21.08.2009
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
PREDMET PODNIKANIA (ČINNOSTI)
1. podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,
2. administratívne služby,
3. organizovanie kurzov, školení a seminárov,
4. organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
5. reklamné a marketingové služby,
6. vydavateľská činnosť,
7. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
8. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
9. sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
10. kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/,
11. poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond,
12. technicko-organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond,
13. spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond,
14. činnosť podnikateľských poradcov,
15. inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve,
16. prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický a ruský jazyk,
ŠTATUTÁRNY ORGÁN: konatelia
Meno a priezvisko: Ing. Elena Bodíková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 26/6124, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 06.03.1962, Deň vzniku funkcie: 21.08.2009
Meno a priezvisko: prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 26/6124, Názov obce: Bratislava, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 29.03.1961, Deň vzniku funkcie: 21.08.2009
Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným: V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
SPOLOČNÍCI
Meno a priezvisko: Ing. Elena Bodíková, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 26/6124, Názov obce: Bratislava-mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 06.03.1962
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
Meno a priezvisko: prof. Ing. Igor Bodík, PhD., Bydlisko: Názov ulice/verejného priestranstva a orientačné číslo (príp. súpisné číslo): Ivana Bukovčana 6124/26, Názov obce: Bratislava-mestská časť Devínska Nová Ves, PSČ: 841 08 , Dátum narodenia: 29.03.1961
Výška vkladu: 2 500,000000 EUR, Rozsah splatenia: 2 500,000000 EUR
VÝŠKA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR
ROZSAH SPLATENIA ZÁKLADNÉHO IMANIA:  5 000,000000 EUR
ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
INÉ ĎALŠIE PRÁVNE SKUTOČNOSTI
1. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 6.8.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.